Quảng Ninh: Phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn để trong thùng xốp ven đường

Quảng Ninh: Phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn để trong thùng xốp ven đường

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp phía sau Công ty Than

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng xốp phía sau Công ty Than

Quảng Ninh: Phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn để trong thùng xốp ven đường

Quảng Ninh: Phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn để trong thùng xốp ven đường

Đi tập thể dục, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên gốc cây

Đi tập thể dục, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên gốc cây

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên gốc cây trong đêm

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên gốc cây trong đêm

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện bên đường

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện bên đường

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại thành phố Cẩm Phả

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại thành phố Cẩm Phả