Hapro thúc đẩy sản xuất kinh doanh và mở rộng XK

Hapro thúc đẩy sản xuất kinh doanh và mở rộng XK

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 của Hapro đạt 106,9 triệu USD

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 của Hapro đạt 106,9 triệu USD

Thương hiệu Hapro - 15 năm xây dựng và phát triển

Thương hiệu Hapro - 15 năm xây dựng và phát triển

Hapro nỗ lực bứt phá trong xuất khẩu và kinh doanh nội địa

Hapro nỗ lực bứt phá trong xuất khẩu và kinh doanh nội địa

ĐHCĐ 2019: Hapro đặt mục tiêu xuất khẩu 115,2 triệu USD

ĐHCĐ 2019: Hapro đặt mục tiêu xuất khẩu 115,2 triệu USD

Hapro tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2019

Hapro tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2019

Bầu bổ sung ông Nguyễn Thái Dũng giữ chức Thành viên HĐQT Hapro

Bầu bổ sung ông Nguyễn Thái Dũng giữ chức Thành viên HĐQT Hapro

Hapro - Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018

Hapro - Thương hiệu mạnh Việt Nam 2018

Hapro ra nhiều mặt hàng đặc biệt phục vụ Tết Nguyên đán

Hapro ra nhiều mặt hàng đặc biệt phục vụ Tết Nguyên đán