Cổng làng và sự biến dịch văn hóa

Cổng làng và sự biến dịch văn hóa

Cuốn sách 'Cổng làng người Việt ở châu thổ Bắc Bộ' dày gần 300 trang với nhiều ảnh, biểu đồ, do Nhà xuất...
Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ X

Văn học nghệ thuật cần nâng tầm, đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn

Văn học nghệ thuật cần nâng tầm, đổi mới, phát triển mạnh mẽ hơn

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10

Ðại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 10

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật đã tạo mở không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của văn nghệ sĩ

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật đã tạo mở không gian sáng tạo, khơi dậy tiềm năng của văn nghệ sĩ

Kỳ vọng văn học, nghệ thuật có vụ mùa bội thu

Kỳ vọng văn học, nghệ thuật có vụ mùa bội thu

Hội VHNT Bắc Giang: Dấu ấn một chặng đường

Hội VHNT Bắc Giang: Dấu ấn một chặng đường

Giàu sức sáng tạo

Giàu sức sáng tạo

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực

Mỗi hội viên Hội VHNT phải có tác phẩm mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

Mỗi hội viên Hội VHNT phải có tác phẩm mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

Hội VHNT Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Hội VHNT Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Yên Bái có 4 tác giả đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2020

Yên Bái có 4 tác giả đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2020

Trao 50 giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2020

Trao 50 giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2020

Tập thơ 'Giới hạn' của Phan Hoàng Phương đoạt giải B giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020

Trao nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2020

Trao nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2020

74 tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020

74 tác phẩm đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020

74 tác phẩm được Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020

74 tác phẩm được Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020

65 tác phẩm đoạt giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2020

65 tác phẩm đoạt giải thưởng văn học, nghệ thuật năm 2020

28 ngàn người yêu văn chương sinh hoạt tại Quán Chiêu Văn

28 ngàn người yêu văn chương sinh hoạt tại Quán Chiêu Văn

'Năm đại hội' của văn học, nghệ thuật Việt Nam

Xây dựng hệ giá trị VHNT Việt Nam dân tộc và hiện đại

Xây dựng hệ giá trị VHNT Việt Nam dân tộc và hiện đại

38 'họa sỹ nhí' được trao Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Nghệ An

38 'họa sỹ nhí' được trao Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Nghệ An

An Giang: Báo chí, văn nghệ sĩ đồng hành với sự phát triển của tỉnh

An Giang: Báo chí, văn nghệ sĩ đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Để lại cho đời sau

Để lại cho đời sau

Quảng Ngãi: Khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề 'Quảng Ngãi trong tôi'

Quảng Ngãi: Khai mạc triển lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề 'Quảng Ngãi trong tôi'

Trao giải liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long

Trao giải liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long

Văn học nghệ thuật xứ Thanh trong dòng chảy văn học nghệ thuật Bắc miền Trung

Văn học nghệ thuật xứ Thanh trong dòng chảy văn học nghệ thuật Bắc miền Trung

11 tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật lần VII năm 2020

11 tác phẩm đạt giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật lần VII năm 2020

Phát huy những tác phẩm bám sát hiện thực đời sống

Phát huy những tác phẩm bám sát hiện thực đời sống

Nhiều dấu ấn trong hoạt động sáng tác

Nhiều dấu ấn trong hoạt động sáng tác

13 tác giả được trao giải tại cuộc thi ảnh 'Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa'

13 tác giả được trao giải tại cuộc thi ảnh 'Quảng Ninh hội tụ và lan tỏa'

Nhiếp ảnh Quảng Ngãi: Giàu sức sáng tạo

Nhiếp ảnh Quảng Ngãi: Giàu sức sáng tạo

Hạnh phúc của nhà văn là được đi và viết

Sôi nổi Hội thi 'Cán bộ phong trào giỏi' thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2020

Sôi nổi Hội thi 'Cán bộ phong trào giỏi' thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2020

Tọa đàm sách 'Lý luận, Phê bình văn học Thanh Hóa từ 2010 đến nay'

Tọa đàm sách 'Lý luận, Phê bình văn học Thanh Hóa từ 2010 đến nay'

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Khai mạc Cuộc vận động sáng tác Xây dựng nông thôn mới Đồng Nai

Khai mạc Cuộc vận động sáng tác Xây dựng nông thôn mới Đồng Nai

Không để 'văn hóa bị lâm nguy'

Không để 'văn hóa bị lâm nguy'

Văn nhân Quán Chiêu văn 'Về miền ví giặm'

Văn nhân Quán Chiêu văn 'Về miền ví giặm'

Nhà thơ Hữu Thỉnh nói chuyện chuyên đề 'Vai trò, vị trí và tình hình văn học nghệ thuật hiện nay'

Nhà thơ Hữu Thỉnh nói chuyện chuyên đề 'Vai trò, vị trí và tình hình văn học nghệ thuật hiện nay'

Văn học nghệ thuật Việt Nam - 45 năm thống nhất đất nước

Nhạc sỹ 'Có phải em mùa thu Hà Nội': Mơ một lần được đến…Hà Nội

Nhạc sỹ 'Có phải em mùa thu Hà Nội': Mơ một lần được đến…Hà Nội

Xây dựng, phát triển đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực, văn học – nghệ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội

Xây dựng, phát triển đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực, văn học – nghệ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội