Vì sao doanh nghiệp không mặn mà khi quảng cáo trên xe buýt?

Vì sao doanh nghiệp không mặn mà khi quảng cáo trên xe buýt?

Tiếp tục dời ngày đấu giá quảng cáo trên xe buýt vì 'ế'

Tiếp tục dời ngày đấu giá quảng cáo trên xe buýt vì 'ế'

'Bế tắc' quảng cáo trên xe buýt ở TP.HCM: 'Lời ăn lỗ chịu' thì ai dám làm?

'Bế tắc' quảng cáo trên xe buýt ở TP.HCM: 'Lời ăn lỗ chịu' thì ai dám làm?

'Ế' quảng cáo trên xe buýt

'Ế' quảng cáo trên xe buýt

Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam

Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam

Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam