Các quy định về xử phạt hành chính trên lĩnh vực đất đai

Các quy định về xử phạt hành chính trên lĩnh vực đất đai

Theo Hội Luật gia tỉnh, thời gian qua, trong các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, có...
Gặp gỡ những ''cua-rơ'' nghiệp dư

Gặp gỡ những ''cua-rơ'' nghiệp dư

Giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật

Giúp người dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật

Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm 2020

Mức xử phạt cao, đủ sức răn đe

Mức xử phạt cao, đủ sức răn đe

Chùm tin Pháp Luật

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2019

Hội Luật gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc

Hội Luật gia Việt Nam giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn Luật sư tỉnh Chung Buk, Hàn Quốc

Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ IV: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

Khẳng định vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong hệ thống chính trị

Khẳng định vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong hệ thống chính trị

Tăng trách nhiệm, giảm oan sai

Tăng trách nhiệm, giảm oan sai

Hội thảo phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh

Hội thảo phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh

Hội Luật gia TP.HCM tự tin lớn mạnh không ngừng, đứng đầu cả nước

Hội Luật gia TP.HCM tự tin lớn mạnh không ngừng, đứng đầu cả nước

Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: 'Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm'

Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: 'Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm'