Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 9 - 10/12

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 9 - 10/12

Theo Ban Tổ chức, trong các đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sắp diễn ra, 60%...
2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: 60% đại biểu là người trực tiếp lao động sản xuất

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: 60% đại biểu là người trực tiếp lao động sản xuất

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

2.300 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tuyên dương hơn 300 gương điển hình tiên tiến

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tuyên dương hơn 300 gương điển hình tiên tiến

Các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với học và làm theo Bác

Các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với học và làm theo Bác

Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường: Tiếp tục đổi mới, bứt phá toàn diện

Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường: Tiếp tục đổi mới, bứt phá toàn diện

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành xây dựng

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành xây dựng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng

Gần 300 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng

Gần 300 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng

Sở Xây dựng Nam Định: Các biện pháp thúc đẩy thi đua

Sở Xây dựng Nam Định: Các biện pháp thúc đẩy thi đua

Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V

Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V

Thừa Thiên - Huế: Trao Huân chương Độc lập cho 12 cá nhân và tập thể

Thừa Thiên - Huế: Trao Huân chương Độc lập cho 12 cá nhân và tập thể

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang tặng xã Ninh Hiệp, Hà Nội

Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang tặng xã Ninh Hiệp, Hà Nội

Một kế toán mẫu mực của CONINCO

Một kế toán mẫu mực của CONINCO

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu

ĐH Quốc gia TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

ĐH Quốc gia TP.HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên cuối năm

Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên cuối năm

Hướng mọi hoạt động vào việc phục vụ cộng đồng làng nghề

Hướng mọi hoạt động vào việc phục vụ cộng đồng làng nghề

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Đoàn kết vì lợi ích chung của dân tộc!

Đoàn kết vì lợi ích chung của dân tộc!

Quyết tâm mới, khí thế mới, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc

Quyết tâm mới, khí thế mới, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chặng đường 90 năm vẻ vang

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Chặng đường 90 năm vẻ vang

Thực hiện tốt năm 'Vì lợi ích đoàn viên công đoàn'

Thực hiện tốt năm 'Vì lợi ích đoàn viên công đoàn'

Sóc Sơn tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2020

Sóc Sơn tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm 2020

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất

Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất

Ưu tiên hỗ trợ việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Ưu tiên hỗ trợ việc làm, đảm bảo an sinh xã hội

Giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3%

Giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3%

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẦN THỨ V

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẦN THỨ V

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Vietcombank Khánh Hòa

Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Vietcombank Khánh Hòa

Phấn đấu đạt tỷ lệ 90,7% người dân tham gia BHYT vào cuối năm 2020

Phấn đấu đạt tỷ lệ 90,7% người dân tham gia BHYT vào cuối năm 2020

Giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3%

Giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3%

Giai đoạn 2015-2020, cả nước giải quyết việc làm cho gần 7,9 triệu người

Giai đoạn 2015-2020, cả nước giải quyết việc làm cho gần 7,9 triệu người

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nhiều tập thể, cá nhân

Đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước nhiều tập thể, cá nhân

Cải cách thủ tục hành chính tại các cơ sở giáo dục

Cải cách thủ tục hành chính tại các cơ sở giáo dục

Đại hội Thi đua yêu nước Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Đại hội Thi đua yêu nước Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Kỷ niệm 100 năm Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Kỷ niệm 100 năm Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Cụm thi đua số 6 Tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2020

Cụm thi đua số 6 Tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2020

Triển khai 6 nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Triển khai 6 nội dung trọng tâm trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Thi đua yêu nước phải gắn với đặc thù, nhiệm vụ ngành Tuyên giáo

Thi đua yêu nước phải gắn với đặc thù, nhiệm vụ ngành Tuyên giáo

Lạng Sơn: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Lạng Sơn: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh