Trung tâm đột quỵ đầu tiên của miền Trung đạt chuẩn 'Chất lượng điều trị vàng thế giới'

Trung tâm đột quỵ đầu tiên của miền Trung đạt chuẩn 'Chất lượng điều trị vàng thế giới'

Chiều 9/1, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng đã vinh dự được trao tặng chứng nhận đạt chuẩn chất lượng...
Tăng cơ hội sống cho người bị đột quỵ

Tăng cơ hội sống cho người bị đột quỵ

Thêm 18 giờ cứu não nhờ ứng dụng AI vào trong điều trị đột quỵ

Thêm 18 giờ cứu não nhờ ứng dụng AI vào trong điều trị đột quỵ

Đột quỵ chưa hẳn đã gục ngã

Đột quỵ chưa hẳn đã gục ngã

Đột quỵ gia tăng đáng báo động

Đột quỵ gia tăng đáng báo động

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa

Đột quỵ ngày càng trẻ hóa