22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi

22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi

Tôn vinh sáng tác của nhạc sĩ vùng dân tộc thiểu số

Tôn vinh sáng tác của nhạc sĩ vùng dân tộc thiểu số

22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi

22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi

22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi

22 ca khúc được trao giải cuộc thi sáng tác âm nhạc đề tài dân tộc miền núi

Bùi ngùi điệu xẩm đất Kinh kỳ

Bùi ngùi điệu xẩm đất Kinh kỳ

Thi âm nhạc: Ca sĩ nhí hát nhạc tình yêu, nhạc bolero

Thi âm nhạc: Ca sĩ nhí hát nhạc tình yêu, nhạc bolero

Tình yêu Hà Nội

Tình yêu Hà Nội

Nụ ra nụ, hoa ra hoa

Đâu rồi ca khúc hấp dẫn tuổi thơ?

Đâu rồi ca khúc hấp dẫn tuổi thơ?

Câu chuyện nhạc sĩ Phạm Duy và đêm nhạc 'Ngày trở về'

Câu chuyện nhạc sĩ Phạm Duy và đêm nhạc 'Ngày trở về'

Câu chuyện nhạc sĩ Phạm Duy và đêm nhạc 'Ngày trở về'

Câu chuyện nhạc sĩ Phạm Duy và đêm nhạc 'Ngày trở về'

Chùm ảnh: Nghẹn ngào tiễn đưa nhạc sĩ Thế Song về cõi vĩnh hằng

Chùm ảnh: Nghẹn ngào tiễn đưa nhạc sĩ Thế Song về cõi vĩnh hằng

Nhạc sĩ Thế Song, tác giả 'Nơi đảo xa' qua đời

Nhạc sĩ Thế Song, tác giả 'Nơi đảo xa' qua đời