Cay nghiệt trên phim, Lê Giang tiết lộ ngoài đời sẽ là mẹ chồng thế này

Cay nghiệt trên phim, Lê Giang tiết lộ ngoài đời sẽ là mẹ chồng thế này

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô không giống vai diễn trên phim mà ngoài đời sẽ là một người mẹ chồng rất tâm lý.