49 trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh phức tạp được cứu sống

49 trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh phức tạp được cứu sống

Phối hợp sản - nhi cứu sống nhiều trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh phức tạp

Phối hợp sản - nhi cứu sống nhiều trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh phức tạp

Bé sơ sinh ọc máu, hôn mê vì rối loạn chuyển hóa

Bệnh viện sản - nhi hợp tác, bệnh nhân được lợi gì?

Bệnh viện sản - nhi hợp tác, bệnh nhân được lợi gì?

Bé trai 5 ngày tuổi bị ọc máu vì ứ độc chất NH3 gấp 10 lần bình thường

Bé trai 5 ngày tuổi bị ọc máu vì ứ độc chất NH3 gấp 10 lần bình thường

Lọc máu liên tục 2 ngày cứu bé sơ sinh bỏ bú, hôn mê

Lọc máu liên tục 2 ngày cứu bé sơ sinh bỏ bú, hôn mê

Lọc máu liên tục 2 ngày cứu bé sơ sinh bỏ bú, hôn mê

Lọc máu liên tục 2 ngày cứu bé sơ sinh bỏ bú, hôn mê

Ký kết hợp tác toàn diện giữa 3 bệnh viện sản nhi TPHCM

Ký kết hợp tác toàn diện giữa 3 bệnh viện sản nhi TPHCM

Ba Bệnh viện chuyên khoa Sản-Nhi hàng đầu ký kết hợp tác toàn diện

Ba Bệnh viện chuyên khoa Sản-Nhi hàng đầu ký kết hợp tác toàn diện

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Từ Dũ, Hùng Vương hợp tác toàn diện về Sản - Nhi

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Từ Dũ, Hùng Vương hợp tác toàn diện về Sản - Nhi