Dân kêu cứu trước nguy cơ 'mất trắng' đất bị nguyên chủ tịch xã chiếm đoạt

Dân kêu cứu trước nguy cơ 'mất trắng' đất bị nguyên chủ tịch xã chiếm đoạt

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Diễn biến mới nhất

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Diễn biến mới nhất

Vụ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu: 2 nghi phạm lần lượt sa lưới

Vụ sát hại tài xế, phi tang thi thể xuống vực sâu: 2 nghi phạm lần lượt sa lưới

Chiếm đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị mất chức

Chiếm đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị mất chức

Miễn nhiệm phó phòng huyện vì 'xẻ' đất của dân chia cho người thân

Miễn nhiệm phó phòng huyện vì 'xẻ' đất của dân chia cho người thân

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Vụ chiếm 13 lô đất cho người thân: Miễn nhiệm Phó phòng LĐ-TBXH

Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất

Cán bộ huyện mất chức vì 'ăn' đất

Giáng chức cựu chủ tịch xã 'xẻ' 21 lô đất chia cho bố mẹ và vợ

Giáng chức cựu chủ tịch xã 'xẻ' 21 lô đất chia cho bố mẹ và vợ

Miễn nhiệm phó phòng huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà ở Huế

Miễn nhiệm phó phòng huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà ở Huế

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất mất chức phó phòng

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất mất chức phó phòng

Chuyển 2 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Cơ quan điều tra

Chuyển 2 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Cơ quan điều tra

Khai trừ Đảng nguyên cán bộ xã chiếm đoạt đất cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên cán bộ xã chiếm đoạt đất cho người thân

Khai trừ Đảng một cán bộ huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế)

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất cho người thân ở Huế

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất cho người thân ở Huế

Huế: Chiếm 13 lô đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị khai trừ Đảng

Huế: Chiếm 13 lô đất cho người thân, nguyên Chủ tịch xã bị khai trừ Đảng

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất giao cho người nhà

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm đất giao cho người nhà

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm 13 lô đất cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên Chủ tịch xã chiếm 13 lô đất cho người thân

Khai trừ Đảng chủ tịch xã chiếm đoạt đất chia cho người thân

Khai trừ Đảng chủ tịch xã chiếm đoạt đất chia cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao cho người thân

Khai trừ Đảng nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao cho người thân

Khai trừ Đảng Phó phòng LĐ-TB&XH huyện chiếm đoạt đất của dân

Khai trừ Đảng Phó phòng LĐ-TB&XH huyện chiếm đoạt đất của dân

Khai trừ Đảng cựu chủ tịch xã xẻ đất của dân chia cho người nhà

Khai trừ Đảng cựu chủ tịch xã xẻ đất của dân chia cho người nhà

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Chuyển công an điều tra

Cán bộ huyện chiếm đất chia cho người nhà: Chuyển công an điều tra

Khai trừ Đảng cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất

Khai trừ Đảng cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt hàng loạt lô đất

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất bất ngờ đòi 'lấy lại danh dự'

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất bất ngờ đòi 'lấy lại danh dự'

Thừa Thiên Huế: Lời trần tình của Nguyên chủ tịch xã Lộc Tiến trong 'tâm bão'

Thừa Thiên Huế: Lời trần tình của Nguyên chủ tịch xã Lộc Tiến trong 'tâm bão'

Bất thường số phận 21 lô đất cựu chủ tịch xã xẻ cho người nhà

Bất thường số phận 21 lô đất cựu chủ tịch xã xẻ cho người nhà

Cán bộ chiếm đất chia cho người thân: 'Nhầm lẫn thôi'?

Cán bộ chiếm đất chia cho người thân: 'Nhầm lẫn thôi'?

Vì sao không xử lý hành chính cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất?

Vì sao không xử lý hành chính cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất?

Cán bộ trục lợi hơn 20 thửa đất: Có thể chuyển hồ sơ cho công an

Cán bộ trục lợi hơn 20 thửa đất: Có thể chuyển hồ sơ cho công an

Cán bộ huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà: Chủ tịch UBND huyện lên tiếng

Cán bộ huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà: Chủ tịch UBND huyện lên tiếng

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất: Có thể chuyển cơ quan điều tra

Cán bộ ở TT-Huế chiếm đoạt 13 lô đất: Có thể chuyển cơ quan điều tra

Cựu chủ tịch xã 'xẻ' 21 lô đất của dân chia cho bố mẹ và vợ

Cựu chủ tịch xã 'xẻ' 21 lô đất của dân chia cho bố mẹ và vợ

Cán bộ huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà: Có biểu hiện nương tay, bỏ lọt tội phạm

Cán bộ huyện chiếm đất của dân chia cho người nhà: Có biểu hiện nương tay, bỏ lọt tội phạm

Lùm xùm cán bộ huyện ở Huế chiếm đất của dân chia cho người nhà: Kết luận thế nào?

Lùm xùm cán bộ huyện ở Huế chiếm đất của dân chia cho người nhà: Kết luận thế nào?

Vụ cán bộ xã 'phù phép' 13 lô đất ở Huế: Kiến nghị thu hồi

Vụ cán bộ xã 'phù phép' 13 lô đất ở Huế: Kiến nghị thu hồi

Thu hồi 13 lô đất do nguyên chủ tịch xã chiếm giao cho người thân

Thu hồi 13 lô đất do nguyên chủ tịch xã chiếm giao cho người thân

Nguyên Chủ tịch UBND xã 'phù phép', cấp sai 13 lô đất cho người thân

Nguyên Chủ tịch UBND xã 'phù phép', cấp sai 13 lô đất cho người thân

TT-Huế: Một cán bộ xã trục lợi hơn 20 thửa đất của dân

TT-Huế: Một cán bộ xã trục lợi hơn 20 thửa đất của dân

Nguyên chủ tịch xã chiếm 13 lô đất giao cho người thân

Nguyên chủ tịch xã chiếm 13 lô đất giao cho người thân

Huế: Nguyên Chủ tịch xã 'phù phép' chiếm đoạt 13 lô đất cho người thân

Huế: Nguyên Chủ tịch xã 'phù phép' chiếm đoạt 13 lô đất cho người thân