Vũ 'nhôm' bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ

Vũ 'nhôm' bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Hòa về tội môi giới hối lộ.
Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội Đưa hối lộ

Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội Đưa hối lộ

Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội Đưa hối lộ

Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội Đưa hối lộ

'Vũ nhôm' tiếp tục bị khởi tố tội Đưa hối lộ

'Vũ nhôm' tiếp tục bị khởi tố tội Đưa hối lộ

Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội ' Đưa hối lộ'

Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội ' Đưa hối lộ'

Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm Hồ Hữu Hòa

Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm Hồ Hữu Hòa

Bộ Công an khởi tố Phan Văn Anh Vũ về tội 'đưa hối lộ'

Bộ Công an khởi tố Phan Văn Anh Vũ về tội 'đưa hối lộ'

Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố về tội 'Đưa hối lộ'

Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố về tội 'Đưa hối lộ'

Vũ 'nhôm' bị khởi tố tội đưa hối lộ

Vũ 'nhôm' bị khởi tố tội đưa hối lộ

Khởi tố Phan Văn Anh Vũ tội Đưa hối lộ

Khởi tố Phan Văn Anh Vũ tội Đưa hối lộ

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố tội Đưa hối lộ

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố tội Đưa hối lộ

Vũ 'nhôm' bị khởi tố tội Đưa hối lộ

Vũ 'nhôm' bị khởi tố tội Đưa hối lộ

Vũ 'nhôm' tiếp tục bị khởi tố tội đưa hối lộ

Vũ 'nhôm' tiếp tục bị khởi tố tội đưa hối lộ

Phê chuẩn quyết định khởi tố Vũ 'nhôm' tội đưa hối lộ

Phê chuẩn quyết định khởi tố Vũ 'nhôm' tội đưa hối lộ

Đề nghị xử lý cán bộ 'dính' đến vụ ông Đinh La Thăng và Út 'trọc'

Đề nghị xử lý cán bộ 'dính' đến vụ ông Đinh La Thăng và Út 'trọc'