Câu hỏi khó trả lời?

Câu hỏi khó trả lời?

Không ai phản bác đối với những lợi ích hiển nhiên mà thủy điện mang lại, nhưng sẽ không thừa khi cứ phải...