Cần hơn 5.000 nhân sự đường sắt tốc độ cao

Cần hơn 5.000 nhân sự đường sắt tốc độ cao

Đường sắt cao tốc: Đề xuất xây học viện, lập tổng công ty

Đường sắt cao tốc: Đề xuất xây học viện, lập tổng công ty

Tiền của mình nhưng doanh nghiệp Việt suốt đời làm thầu phụ?

Tiền của mình nhưng doanh nghiệp Việt suốt đời làm thầu phụ?

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Tránh vay tiền để chỉ làm thầu phụ

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Tránh vay tiền để chỉ làm thầu phụ

Đường sắt tốc độ cao: Lo trả lương chuyên gia chục ngàn đô/tháng

Đường sắt tốc độ cao: Lo trả lương chuyên gia chục ngàn đô/tháng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 'đẻ' thêm Học viện đường sắt làm gì?

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 'đẻ' thêm Học viện đường sắt làm gì?

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đề xuất lập Học viện đường sắt

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đề xuất lập Học viện đường sắt