Phát hiện 107 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Phát hiện 107 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, từ đầu năm đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng...
Rừng căm xe Ninh Tây đã tạm yên

Rừng căm xe Ninh Tây đã tạm yên

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Ninh Hòa: Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Ninh Hòa: Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Cháy rừng ở khu vực Suối Trầu: Nghi có người cố tình đốt

Cháy rừng ở khu vực Suối Trầu: Nghi có người cố tình đốt

Khó đạt mục tiêu độ che phủ rừng

Khó đạt mục tiêu độ che phủ rừng

Ninh Hòa: Lập biên bản 36 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Chủ động phòng, chống cháy rừng

Ninh Hòa hơn 3.900ha rừng có nguy cơ cháy cao

Bắt giữ 1 xe ô tô chở gỗ lậu

Phát hiện 30 khúc gỗ căm xe tập kết tại Buôn Tương

Bảo vệ rừng căm xe Ninh Tây

Tạm giữ 2 xe vận chuyển gỗ lậu

Tìm giải pháp bảo tồn rừng ngập mặn

Thị xã Ninh Hòa: 33 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Ngăn chặn phá rừng tại núi Hà Giang

Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa: Phát hiện 8 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Ninh Hòa: Triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng

Chủ động phòng, chống cháy rừng

Rừng căm xe Ninh Hòa kêu cứu!