4 cán bộ huyện hầu tòa vì gây thất thoát tiền Nhà nước

4 cán bộ huyện hầu tòa vì gây thất thoát tiền Nhà nước

Các bị cáo đã thực hiện không đúng theo Luật Xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành gây thất thoát tiền của...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự 4 tỉnh, thành phố

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự 4 tỉnh, thành phố

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên có nhiều gương mặt mới

Lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên có nhiều gương mặt mới

Ông Lê Thanh Đồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021

Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định

Nhân sự mới các tỉnh Phú Yên và Bình Định

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Phú Yên bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Phú Yên bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Nhân sự mới tại Phú Yên, Bắc Giang

Nhân sự mới tại Phú Yên, Bắc Giang

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Giám đốc Sở được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Phú Yên: Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Phú Yên: Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Lê Thanh Đồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Ông Lê Thanh Đồng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

Đắk Nông: Giải tỏa lấn chiếm hành lang đường Hồ Chí Minh ngăn tai nạn

Đắk Nông: Giải tỏa lấn chiếm hành lang đường Hồ Chí Minh ngăn tai nạn

Đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà gia đình chính sách

Đoàn công tác HĐND tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà gia đình chính sách

Kiên Giang: Nhiều sai phạm ở U Minh Thượng

Kiên Giang: Nhiều sai phạm ở U Minh Thượng

Bắt 3 cán bộ để xảy ra sai phạm 8 tỷ đồng ở miền Tây

Bắt 3 cán bộ để xảy ra sai phạm 8 tỷ đồng ở miền Tây

Ba cán bộ bị bắt liên quan sai phạm 8 tỷ đồng ở Kiên Giang

Ba cán bộ bị bắt liên quan sai phạm 8 tỷ đồng ở Kiên Giang

Bắt tạm giam ba bị can liên quan sai phạm tại huyện U Minh Thượng

Bắt tạm giam ba bị can liên quan sai phạm tại huyện U Minh Thượng