Startup gốc Việt muốn giúp người dùng nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ

Startup gốc Việt muốn giúp người dùng nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ

Văn Đinh Hồng Vũ và hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ

Văn Đinh Hồng Vũ và hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ

Văn Đinh Hồng Vũ và hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ

Văn Đinh Hồng Vũ và hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ

Đường đến đỉnh A.I của ELSA

Đường đến đỉnh A.I của ELSA

Tiếp sức cho dự án start-up từ các trường đại học

Tiếp sức cho dự án start-up từ các trường đại học

9 nhóm khởi nghiệp lọt vào chương trình ươm tạo SIP 100

9 nhóm khởi nghiệp lọt vào chương trình ươm tạo SIP 100

9 nhóm khởi nghiệp lọt vào chương trình ươm tạo SIP 100

Cô gái Việt gọi vốn thành công 7 triệu USD từ Google và thung lũng Silicon

Startup Việt gọi vốn thành công 7 triệu USD từ Google

Nữ start-up Việt gọi thành công 7 triệu USD từ Google

Startup Việt gọi vốn thành công 7 triệu USD tại Google và Silicon Valley

Ứng dụng học nói tiếng Anh bằng AI

Google và các 'ông lớn' ở Silicon Valley rót 7 triệu USD cho startup AI Việt Nam