Trải nghiệm lễ hội bia Munich ngay tại Việt Nam

Trải nghiệm lễ hội bia Munich ngay tại Việt Nam

Trải nghiệm bữa tiệc văn hóa Đức ở Hà Nội

Trải nghiệm bữa tiệc văn hóa Đức ở Hà Nội

Lễ hội bia 'GBA Oktoberfest 2019' tại Hà Nội diễn ra trong 3 ngày từ 17 - 19/10

Lễ hội bia 'GBA Oktoberfest 2019' tại Hà Nội diễn ra trong 3 ngày từ 17 - 19/10

Trải nghiệm Oktoberfest chính thống tại Việt Nam

Trải nghiệm Oktoberfest chính thống tại Việt Nam

Lễ hội Oktoberfest sắp diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội

Lễ hội Oktoberfest sắp diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội

Lễ hội GBA-Paulaner Oktoberfest 2019 sắp diễn ra tại Hà Nội và Tp.HCM

Lễ hội GBA-Paulaner Oktoberfest 2019 sắp diễn ra tại Hà Nội và Tp.HCM

Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2019 sức hấp dẫn ngày càng tăng

Lễ hội GBA Oktoberfest Việt Nam 2019 sức hấp dẫn ngày càng tăng