29 học sinh bị ngộ độc, xét nghiệm sữa Fami Kid theo quy trình nào?

29 học sinh bị ngộ độc, xét nghiệm sữa Fami Kid theo quy trình nào?

Ai chịu trách nhiệm vụ việc 29 trẻ nhỏ cấp cứu sau uống sữa Fami Kid?

Ai chịu trách nhiệm vụ việc 29 trẻ nhỏ cấp cứu sau uống sữa Fami Kid?

29 học sinh bị ngộ độc, dừng uống sữa Fami Vinasoy

29 học sinh bị ngộ độc, dừng uống sữa Fami Vinasoy

Ai chỉ đạo nhà trường ép các cháu nhỏ uống sữa Fami?

Ai chỉ đạo nhà trường ép các cháu nhỏ uống sữa Fami?

Còn bao nhiêu học sinh ở Thái Nguyên bị ngộ độc sau khi uống sữa Fami?

Còn bao nhiêu học sinh ở Thái Nguyên bị ngộ độc sau khi uống sữa Fami?

Sau khi uống sữa Fami Vinasoy tại lớp, nhiều học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu

Sau khi uống sữa Fami Vinasoy tại lớp, nhiều học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu

Thái Nguyên: Gần 30 học sinh nhập viện sau khi uống sữa Fami Kid?

Thái Nguyên: Gần 30 học sinh nhập viện sau khi uống sữa Fami Kid?

Thái Nguyên: 23 học sinh bị ngộ độc sau khi uống sữa miễn phí

Thái Nguyên: 23 học sinh bị ngộ độc sau khi uống sữa miễn phí

'Cha đẻ' Vinasoy thu về hơn 1.300 tỷ đồng lợi nhuận năm 2018

'Cha đẻ' Vinasoy thu về hơn 1.300 tỷ đồng lợi nhuận năm 2018