4 nhóm ngành của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tăng hạng, lọt top 400 - 500 thế giới

4 nhóm ngành của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tăng hạng, lọt top 400 - 500 thế giới

Ngành Toán học – ĐH Bách Khoa Hà Nội lần đầu tiên xuất hiện Bảng xếp hạng QS 2020

Ngành Toán học – ĐH Bách Khoa Hà Nội lần đầu tiên xuất hiện Bảng xếp hạng QS 2020

Bốn nhóm ngành học của Đại học Bách Khoa Hà Nội vào top 400- 500 thế giới

Bốn nhóm ngành học của Đại học Bách Khoa Hà Nội vào top 400- 500 thế giới

Đại học Việt Nam lọt top 500 trường đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới

Đại học Việt Nam lọt top 500 trường đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt nhất thế giới

ĐH Quốc gia TP.HCM vào top 500 trường tốt nhất thế giới

ĐH Quốc gia TP.HCM vào top 500 trường tốt nhất thế giới

ĐHQGHN có 3 nhóm ngành được xếp hạng QS thế giới

ĐHQGHN có 3 nhóm ngành được xếp hạng QS thế giới

Nâng chất lượng đào tạo đại học

Ba nhóm ngành của ĐH Bách Khoa HN lọt top 550 bảng xếp hạng QS

ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 nhóm ngành lọt tốp 400 - 550 thế giới

Ba nhóm ngành của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội lọt top 400 - 550 thế giới

Việt Nam có ngành học lọt tốp 400 thế giới

ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 nhóm ngành lọt top thế giới

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Ba nhóm ngành lọt tốp 550 thế giới

Ba ngành học của Đại học Bách khoa Hà Nội lọt nhóm 550 trên thế giới

3 nhóm ngành Trường ĐH Bách khoa lọt top 400-550 bảng xếp hạng QS 2019