Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon

Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon

Loài lươn trên với tên khoa học Electrophorus voltai có thể phóng dòng điện cao hơn 200 volt so với loài...
Phát hiện loài lươn có thể phóng điện mạnh tới 860 volt

Phát hiện loài lươn có thể phóng điện mạnh tới 860 volt

Phát hiện loài lươn điện mạnh nhất thế giới ở Amazon

Phát hiện loài lươn điện mạnh nhất thế giới ở Amazon

Phát hiện loài lươn điện mới có cú phóng điện siêu mạnh

Phát hiện loài lươn điện mới có cú phóng điện siêu mạnh

Lươn phóng điện mạnh nhất thế giới được tìm thấy ở Amazon

Lươn phóng điện mạnh nhất thế giới được tìm thấy ở Amazon

Loài lươn điện mạnh nhất thế giới nào có thể phóng ra 860 volt?

Loài lươn điện mạnh nhất thế giới nào có thể phóng ra 860 volt?

Cuộc săn lùng loài lươn điện với cú phóng 860 volt

Cuộc săn lùng loài lươn điện với cú phóng 860 volt

Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon

Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon