Chủ tịch TP.Sầm Sơn xin 'rút kinh nghiệm' vụ thông tin cá nhám voi quý hiếm bị dân xẻ thịt là cá mập

Chủ tịch TP.Sầm Sơn xin 'rút kinh nghiệm' vụ thông tin cá nhám voi quý hiếm bị dân xẻ thịt là cá mập

Cá nhám voi bị xẻ thịt bán ở Sầm Sơn quý hiếm thế nào?

Cá nhám voi bị xẻ thịt bán ở Sầm Sơn quý hiếm thế nào?

Chủ tịch TP.Sầm Sơn xin 'rút kinh nghiệm' vụ thông tin cá nhám voi quý hiếm bị dân xẻ thịt là cá mập hoa

Chủ tịch TP.Sầm Sơn xin 'rút kinh nghiệm' vụ thông tin cá nhám voi quý hiếm bị dân xẻ thịt là cá mập hoa

Con cá mà ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt thuộc loài quý hiếm

Con cá mà ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt thuộc loài quý hiếm

Thông tin chính thức về loài cá voi bị ngư dân xẻ thịt tại Sầm Sơn

Thông tin chính thức về loài cá voi bị ngư dân xẻ thịt tại Sầm Sơn

Tiết lộ bất ngờ về con cá được người dân xẻ thịt ở Thanh Hóa

Tiết lộ bất ngờ về con cá được người dân xẻ thịt ở Thanh Hóa

Chủ tàu xẻ thịt cá nặng cả tấn không biết là cá nhám voi?

Chủ tàu xẻ thịt cá nặng cả tấn không biết là cá nhám voi?

Sầm Sơn,Thanh Hóa: Con cá 1 tấn được xẻ thịt có thể là cá voi có nguy cơ tuyệt chủng

Sầm Sơn,Thanh Hóa: Con cá 1 tấn được xẻ thịt có thể là cá voi có nguy cơ tuyệt chủng

Thông tin chính thức về loài cá trọng lượng lớn bị xẻ thịt tại Sầm Sơn

Thông tin chính thức về loài cá trọng lượng lớn bị xẻ thịt tại Sầm Sơn

Con cá 1 tấn ở Thanh Hóa bị ngư dân xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

Con cá 1 tấn ở Thanh Hóa bị ngư dân xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

Xác định cá lạ bị người dân Sầm Sơn xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

Xác định cá lạ bị người dân Sầm Sơn xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

Xác định cá nặng gần 1 tấn mà ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

Xác định cá nặng gần 1 tấn mà ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

'Diều hoa' bị xẻ thịt chính là cá nhám voi quý

'Diều hoa' bị xẻ thịt chính là cá nhám voi quý

Cá 1 tấn bị xẻ thịt ở Sầm Sơn là nhám voi quý hiếm

Cá 1 tấn bị xẻ thịt ở Sầm Sơn là nhám voi quý hiếm

Yêu cầu xác minh, xử lý trường hợp khai thác, sơ chế thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Yêu cầu xác minh, xử lý trường hợp khai thác, sơ chế thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Cá nặng gần 1 tấn mà ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

Cá nặng gần 1 tấn mà ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt là cá nhám voi quý hiếm

Thanh Hóa: Con cá khổng lồ ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt bán là cá nhám voi quý hiếm

Thanh Hóa: Con cá khổng lồ ngư dân Sầm Sơn xẻ thịt bán là cá nhám voi quý hiếm

Xử lý những người xẻ thịt cá voi nhám ở Sầm Sơn

Xử lý những người xẻ thịt cá voi nhám ở Sầm Sơn

Cá bị người dân xẻ thịt ở Sầm Sơn là cá nhám voi quý hiếm

Cá bị người dân xẻ thịt ở Sầm Sơn là cá nhám voi quý hiếm

Cá 1 tấn bị cắt khúc ở Thanh Hóa là cá nhám voi có nguy cơ tuyệt chủng

Cá 1 tấn bị cắt khúc ở Thanh Hóa là cá nhám voi có nguy cơ tuyệt chủng

Nhiều quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt loài cá mập bị xẻ thịt ở Thanh Hóa

Nhiều quốc gia bảo vệ nghiêm ngặt loài cá mập bị xẻ thịt ở Thanh Hóa

Cá mập bị xẻ thịt ở Thanh Hóa: Chính quyền nói không quý hiếm, chuyên gia khẳng định nằm trong Sách đỏ

Cá mập bị xẻ thịt ở Thanh Hóa: Chính quyền nói không quý hiếm, chuyên gia khẳng định nằm trong Sách đỏ

Cá mập bị xẻ thịt ở Thanh Hóa có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn

Cá mập bị xẻ thịt ở Thanh Hóa có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn