Quân đoàn 1 rút kinh nghiệm 2 năm triển khai thực hiện huấn luyện theo tình huống

Quân đoàn 1 rút kinh nghiệm 2 năm triển khai thực hiện huấn luyện theo tình huống

Sư đoàn 312 rút kinh nghiệm 2 năm triển khai thực hiện huấn luyện theo tình huống

Sư đoàn 312 rút kinh nghiệm 2 năm triển khai thực hiện huấn luyện theo tình huống

Quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện sáng tạo, chất lượng Nghị quyết 915

Quán triệt sâu rộng, tổ chức thực hiện sáng tạo, chất lượng Nghị quyết 915

Luôn giữ vững và phát huy truyền thống 'Thần tốc- Quyết thắng'

Luôn giữ vững và phát huy truyền thống 'Thần tốc- Quyết thắng'

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Quân đoàn 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Quân đoàn 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Quân đoàn I

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Quân đoàn I

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Quân đoàn 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc tại Quân đoàn 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc tại Quân đoàn 1

Tự hào truyền thống, tiếp nối chiến công

Tự hào truyền thống, tiếp nối chiến công

Viết tiếp những trang vàng 'Thần tốc- Quyết thắng'

Viết tiếp những trang vàng 'Thần tốc- Quyết thắng'

Quân đoàn 1: Đánh giá đúng thực chất, chống bệnh thành tích trong huấn luyện

Quân đoàn 1: Đánh giá đúng thực chất, chống bệnh thành tích trong huấn luyện