Yêu cầu dừng lưu thông, thu hồi toàn bộ sản phẩm Ích phế NTP

Yêu cầu dừng lưu thông, thu hồi toàn bộ sản phẩm Ích phế NTP

Thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của sản phẩm ích phế NTP

Thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của sản phẩm ích phế NTP

Thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm một doanh nghiệp

Thu hồi giấy chứng nhận an toàn thực phẩm một doanh nghiệp

Thu hồi giấy xác nhận công bố 13 sản phẩm của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam

Thu hồi giấy xác nhận công bố 13 sản phẩm của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam

Thu hồi 13 thực phẩm chức năng của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam

Thu hồi 13 thực phẩm chức năng của Công ty CP Quốc tế Dreamt Life Việt Nam

Thu hồi 13 thực phẩm chức năng của Công ty CP Quốc tế Dream Life Việt Nam

Thu hồi 13 thực phẩm chức năng của Công ty CP Quốc tế Dream Life Việt Nam

13 loại thực phẩm chức năng của Dreamt Life bị thu hồi

13 sản phẩm thực phẩm chức năng bị Bộ Y tế thu hồi

Nhiều loại thực phẩm chức năng của Dreamt Life bị thu hồi giấy xác nhận

Dreamt Life Việt Nam bị phạt 50.000.000 đồng vì quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc chữa bệnh

Vi phạm về an toàn thực phẩm, 11 cơ sở bị phạt gần 900 triệu đồng

6 doanh nghiệp tại Hà Nội 'lọt' danh sách doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm

Danh sách 11 cơ sở bị Cục ATTP phạt khủng hơn 800 triệu đồng