DXS bán thành công hơn 71,66 triệu cổ phiếu với giá 32.000 đồng

DXS bán thành công hơn 71,66 triệu cổ phiếu với giá 32.000 đồng

Công ty cổ phần Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS) vừa công bố kết quả IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra...
Đất Xanh báo lãi quý I gấp 7,6 lần cùng kỳ

Đất Xanh báo lãi quý I gấp 7,6 lần cùng kỳ

Tập đoàn Đất Xanh ra mắt Đất Xanh E&C

Tập đoàn Đất Xanh ra mắt Đất Xanh E&C

Đất Xanh ra mắt Đất Xanh E&C vốn 200 tỷ đồng

Đất Xanh ra mắt Đất Xanh E&C vốn 200 tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh ra mắt Đất Xanh E&C

Tập đoàn Đất Xanh ra mắt Đất Xanh E&C

Lúng túng với hồ sơ niêm yết mới trên HOSE

Lúng túng với hồ sơ niêm yết mới trên HOSE

Một số điểm đáng lưu ý về Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS) trước thềm IPO

Một số điểm đáng lưu ý về Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS) trước thềm IPO

Dịch vụ bất động sản Đất Xanh chào bán lần đầu giá 32.000 đồng/cổ phần

Dịch vụ bất động sản Đất Xanh chào bán lần đầu giá 32.000 đồng/cổ phần

DXS - công ty con của Đất Xanh dự kiến IPO với giá 32.000 đồng/cp

DXS - công ty con của Đất Xanh dự kiến IPO với giá 32.000 đồng/cp

Đất Xanh Services (DXS): Giá IPO 32.000 đồng/CP, dự kiến niêm yết trong tháng 5/2021

Đất Xanh Services (DXS): Giá IPO 32.000 đồng/CP, dự kiến niêm yết trong tháng 5/2021

DXG dự kiến lãi ròng 500 tỷ đồng

DXG dự kiến lãi ròng 500 tỷ đồng

Vừa báo lỗ gần nửa nghìn tỷ, cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh vào diện cảnh báo

Vừa báo lỗ gần nửa nghìn tỷ, cổ phiếu Tập đoàn Đất Xanh vào diện cảnh báo

Lãi giảm sau kiểm toán, quỹ ngoại bán ra 3,78 triệu cổ phiếu DXG

Lãi giảm sau kiểm toán, quỹ ngoại bán ra 3,78 triệu cổ phiếu DXG

Công ty Bất động sản Đất Xanh Services (DXS) lên kế hoạch IPO 20% vốn điều lệ

Công ty Bất động sản Đất Xanh Services (DXS) lên kế hoạch IPO 20% vốn điều lệ

Trước IPO, Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS) tăng vốn thần tốc hơn 32 lần kể từ năm 2017

Trước IPO, Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS) tăng vốn thần tốc hơn 32 lần kể từ năm 2017

Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS) lên kế hoạch IPO 20% vốn điều lệ với phương thức lạ

Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (DXS) lên kế hoạch IPO 20% vốn điều lệ với phương thức lạ

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/3

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/3