Kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin tại nhiều cục hải quan

Kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin tại nhiều cục hải quan

Hà Nội: 191 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành

Hà Nội: 191 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành

Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao dự kiến triển khai trên diện rộng từ 1/5/2019

Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao dự kiến triển khai trên diện rộng từ 1/5/2019

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

Hà Nội nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến- Bước đệm xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh: Bài 4: Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Hà Nội nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến- Bước đệm xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh: Bài 4: Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Xây dựng chính quyền điện tử: Thiết thực, cụ thể để mọi người dân cùng tham gia

Xây dựng chính quyền điện tử: Thiết thực, cụ thể để mọi người dân cùng tham gia

Hà Nội nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến - Bước đệm xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minhBài 2: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Hà Nội nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến - Bước đệm xây dựng Chính quyền điện tử, Thành phố thông minhBài 2: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Kéo người dân đến gần dịch vụ công trực tuyến

Kéo người dân đến gần dịch vụ công trực tuyến