Top 5 sự kiện Văn hóa tiêu biểu nhất năm 2018 xướng tên Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Top 5 sự kiện Văn hóa tiêu biểu nhất năm 2018 xướng tên Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Chủ đề hấp dẫn của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Chủ đề hấp dẫn của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

Đà Nẵng: 8 đội tham gia DIFF 2019

Đà Nẵng: 8 đội tham gia DIFF 2019

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2019: Những dòng sông kể chuyện

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2019: Những dòng sông kể chuyện

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 tiếp tục diễn ra trong 5 đêm

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 tiếp tục diễn ra trong 5 đêm

8 nước sẽ tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

8 nước sẽ tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019

DIFF 2019 – Những dòng sông kể chuyện

DIFF 2019 – Những dòng sông kể chuyện

Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 kéo dài trong 1 tháng

Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 kéo dài trong 1 tháng

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: 'Những dòng sông kể chuyện'

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: 'Những dòng sông kể chuyện'

'Những dòng sông kể chuyện'

'Những dòng sông kể chuyện'

Nâng tầm lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng khẳng định vị thế dẫn đầu

Nâng tầm lễ hội pháo hoa, Đà Nẵng khẳng định vị thế dẫn đầu