Bắt quả tang 5 đò khai thác cát trái phép trên sông Hương

Bắt quả tang 5 đò khai thác cát trái phép trên sông Hương

Bắt giữ 5 thuyền máy hút cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Bắt giữ 5 thuyền máy hút cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Liên tiếp bắt thuyền hút cát lậu trên sông Hương

Liên tiếp bắt thuyền hút cát lậu trên sông Hương

Thừa Thiên Huế bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hương

Thừa Thiên Huế bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hương

Bắt giữ 5 thuyền khai thác cát trên sông Hương

Bắt giữ 5 thuyền khai thác cát trên sông Hương

Bắt 5 đò hút cát lậu trên sông Hương

Bắt 5 đò hút cát lậu trên sông Hương

Liên tục bắt giữ tàu thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương

Liên tục bắt giữ tàu thuyền khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương

Bắt quả tang 5 đò hút cát trái phép trên sông Hương

Bắt quả tang 5 đò hút cát trái phép trên sông Hương

Bắt giữ thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương

Bắt giữ thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hương

Bắt quả tang 5 đò máy ồ ạt 'rút ruột' sông Hương

Bắt quả tang 5 đò máy ồ ạt 'rút ruột' sông Hương

Phát hiện nhiều phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Phát hiện nhiều phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

Bắt 5 thuyền máy hút cát trái phép trên sông Hương

Bắt 5 thuyền máy hút cát trái phép trên sông Hương