Bàn giao gần 670 mẫu giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin

Bàn giao gần 670 mẫu giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin

Nhân sự mới ngày 12/4/2020

Nhân sự mới ngày 12/4/2020

Bổ nhiệm nhân sự mới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bổ nhiệm nhân sự mới Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thủ tướng bổ nhiệm ông Chu Hoàng Hà làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN

Thủ tướng bổ nhiệm ông Chu Hoàng Hà làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Việt Nam chế tạo thành công bộ KIT phát hiện SARS-COV-2

Việt Nam chế tạo thành công bộ KIT chẩn đoán virus SARS-CoV-2

Chế tạo thành công bộ sinh phẩm phát hiện virus Sars-CoV-2

Việt Nam chế tạo thành công bộ KIT thử virus nCoV trong 80 phút

Việt Nam nghiên cứu chế tạo thành công bộ KIT phát hiện SARS-CoV-2

Việt Nam nghiên cứu chế tạo thành công bộ KIT chẩn đoán Virus COVID-19

Khai trương Trung tâm Giám định ADN

Vướng mắc trong chính sách thu hút nhà khoa học trẻ

Nguy cơ nhà khoa học rời viện nghiên cứu

Việt Nam đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển Công nghệ sinh học