Thủ tướng tiếp lãnh đạo Công ty Điện tử Samsung

Thủ tướng tiếp lãnh đạo Công ty Điện tử Samsung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Samsung

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Samsung

Thủ tướng muốn Samsung đưa Việt Nam trở thành cứ điểm quan trọng nhất toàn cầu

Thủ tướng muốn Samsung đưa Việt Nam trở thành cứ điểm quan trọng nhất toàn cầu

Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục thực hiện cam kết

Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục thực hiện cam kết

Bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam

Bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam

Samsung Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Samsung Việt Nam có Tổng giám đốc mới

2 Tổng giám đốc mới Samsung vừa bổ nhiệm là ai?

2 Tổng giám đốc mới Samsung vừa bổ nhiệm là ai?

Samsung Việt Nam công bố 2 tổng giám đốc mới

Samsung Việt Nam công bố 2 tổng giám đốc mới

Samsung Việt Nam công bố 2 tổng giám đốc mới

Samsung Việt Nam công bố 2 tổng giám đốc mới

Samsung Việt Nam chính thức công bố tổng giám đốc mới

Samsung Việt Nam chính thức công bố tổng giám đốc mới

Samsung Việt Nam chính thức công bố Tổng Giám đốc mới

Samsung Việt Nam chính thức công bố Tổng Giám đốc mới

Ông Choi Joo Ho làm Tổng giám đốc Samsung Việt Nam

Ông Choi Joo Ho làm Tổng giám đốc Samsung Việt Nam

Samsung Việt Nam thay Tổng giám đốc

Samsung Việt Nam thay Tổng giám đốc

Samsung luôn giữ chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Samsung luôn giữ chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Samsung Việt Nam có tổng giám đốc mới

Samsung Việt Nam có tổng giám đốc mới

Samsung khẳng định đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Tạo thuận lợi cho Samsung xây dựng Việt Nam thành cứ điểm toàn cầu

Tạo thuận lợi cho Samsung xây dựng Việt Nam thành cứ điểm toàn cầu

Tạo thuận lợi cho Samsung xây dựng Việt Nam thành cứ điểm toàn cầu

Tạo thuận lợi cho Samsung xây dựng Việt Nam thành cứ điểm toàn cầu