Ông Võ Văn Thưởng mong Khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12 phát huy giám sát cán bộ, đảng viên

Ông Võ Văn Thưởng mong Khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12 phát huy giám sát cán bộ, đảng viên

Kỳ vọng năm 2019 số người chết do TNGT giảm trên 5%

Kỳ vọng năm 2019 số người chết do TNGT giảm trên 5%

Thời trang, thân thiện với túi vải môi trường

Thời trang, thân thiện với túi vải môi trường

Chung tay góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới

Chung tay góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng đổi mới

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên nông dân

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hội viên nông dân

Đẩy mạnh tuyên truyền không xả rác bằng hình thức trực quan

Đẩy mạnh tuyên truyền không xả rác bằng hình thức trực quan

Xanh hóa điểm đen ô nhiễm

Liên hoan trích đoạn sân khấu Dù kê và Rô băm khu vực ĐBSCL lần thứ nhất

Liên hoan trích đoạn sân khấu Dù kê và Rô băm khu vực ĐBSCL lần thứ nhất

Những khu phố sạch, xanh

Những khu phố sạch, xanh

Bao giờ mới hết cảnh vứt rác bừa bãi?

Bao giờ mới hết cảnh vứt rác bừa bãi?

Kéo giảm rác thải thông qua tuyên truyền và chế tài

Kéo giảm rác thải thông qua tuyên truyền và chế tài

Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM: Tuyên dương 41 cá nhân, tập thể điển hình 'Dân vận khéo' năm 2019

Đảng ủy Khối ĐH, CĐ TP.HCM: Tuyên dương 41 cá nhân, tập thể điển hình 'Dân vận khéo' năm 2019

Cả hệ thống chính trị cùng làm dân vận

Cả hệ thống chính trị cùng làm dân vận

Phụ nữ quận 3 nhiều mô hình thiết thực bảo vệ môi trường

Phụ nữ quận 3 nhiều mô hình thiết thực bảo vệ môi trường

Kiến nghị hướng dẫn quy trình xử lý người xả rác

Kiến nghị hướng dẫn quy trình xử lý người xả rác

Hết lòng vì cộng đồng

Hết lòng vì cộng đồng

Lắp đặt camera giám sát hành vi đổ rác bừa bãi

Lắp đặt camera giám sát hành vi đổ rác bừa bãi

Xây dựng tiêu chí đánh giá khu phố - ấp không xả rác

Xây dựng tiêu chí đánh giá khu phố - ấp không xả rác

Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm xây dựng

Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm xây dựng

TP.HCM: Sẽ xóa sổ các điểm đen về rác thải trong tháng 11

Cần xử lý nhanh phản ánh của người dân về quy hoạch, xây dựng

Cần xử lý nhanh phản ánh của người dân về quy hoạch, xây dựng

Tập trung giải quyết các lĩnh vực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Tập trung giải quyết các lĩnh vực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Xảy ra vi phạm, dồn hết trách nhiệm cho cấp dưới là chưa rõ ràng minh bạch

Xảy ra vi phạm, dồn hết trách nhiệm cho cấp dưới là chưa rõ ràng minh bạch