Sôi nổi phiên giao dịch việc làm ngoài nước trực tuyến 6 tỉnh miền Trung

Sôi nổi phiên giao dịch việc làm ngoài nước trực tuyến 6 tỉnh miền Trung

Sáng 5/1, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Phiên giao dịch việc làm ngoài nước...
Lao động Hà Tĩnh làm việc tại Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Lao động Hà Tĩnh làm việc tại Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Lao động Hà Tĩnh làm việc ở Hàn Quốc thu về khoảng 2.000 tỷ đồng/năm

Hơn 500 lao động Hà Tĩnh đỗ kỳ thi tiếng Hàn

Hơn 500 lao động Hà Tĩnh đỗ kỳ thi tiếng Hàn

Sôi nổi Ngày hội việc làm Khu Công nghệ cao

Sôi nổi Ngày hội việc làm Khu Công nghệ cao

Bắc Giang ngăn chặn lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Bắc Giang ngăn chặn lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

Lao động trở về từ Hàn Quốc nhận được 2 khoản tiền

Lao động trở về từ Hàn Quốc nhận được 2 khoản tiền

Người lao động về từ Hàn Quốc được nhận 2 khoản tiền bảo hiểm

Người lao động về từ Hàn Quốc được nhận 2 khoản tiền bảo hiểm

Hơn 1.400 lao động đi Hàn Quốc làm việc bị xử lý ký quỹ 100 triệu đồng

Hơn 1.400 lao động đi Hàn Quốc làm việc bị xử lý ký quỹ 100 triệu đồng

Lao động đi làm việc ở nước ngoài: Có gì thay đổi?

Lao động đi làm việc ở nước ngoài: Có gì thay đổi?

Lao động đi làm việc ở nước ngoài: Có gì thay đổi?

Lao động đi làm việc ở nước ngoài: Có gì thay đổi?

Mở lại kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động Việt Nam về nước đúng hạn

Mở lại kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động Việt Nam về nước đúng hạn

Thủ tục gia hạn thời gian cư trú với lao động EPS làm việc tại Hàn Quốc

Thủ tục gia hạn thời gian cư trú với lao động EPS làm việc tại Hàn Quốc

Cách nhận bảo hiểm hồi hương đối với lao động làm việc tại Hàn Quốc

Cách nhận bảo hiểm hồi hương đối với lao động làm việc tại Hàn Quốc

Cơ hội rộng mở cho lao động làm việc tại Hàn Quốc

Cơ hội rộng mở cho lao động làm việc tại Hàn Quốc

Còn 10 quận, huyện bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Còn 10 quận, huyện bị tạm dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

10 quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc

10 quận, huyện bị tạm dừng đưa lao động sang Hàn Quốc

Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc tại 10 quận, huyện

Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc tại 10 quận, huyện

Danh sách những địa phương tạm dừng tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc năm 2020

Danh sách những địa phương tạm dừng tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc năm 2020

Tạm dừng tuyển lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với một số địa phương

Tạm dừng tuyển lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với một số địa phương

Địa phương nào bị tạm dừng tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc năm 2020?

Địa phương nào bị tạm dừng tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc năm 2020?

10 địa phương tạm dừng tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc năm 2020

10 địa phương tạm dừng tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc năm 2020

Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc theo chương trình EPS tại 10 quận, huyện

Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc theo chương trình EPS tại 10 quận, huyện

Những địa phương tạm dừng tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc năm 2020

Những địa phương tạm dừng tuyển lao động đi làm tại Hàn Quốc năm 2020

Hà Tĩnh: Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc tại 2 huyện

Hà Tĩnh: Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc tại 2 huyện

Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc đối với 2 huyện ở Hà Tĩnh

Dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc đối với 2 huyện ở Hà Tĩnh

Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 15/5/2020

Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 15/5/2020

Hà Tĩnh: Tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS

Hà Tĩnh: Tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS

Hà Tĩnh: Tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS

Hà Tĩnh: Tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn theo chương trình EPS

Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn 1.297 chỉ tiêu EPS từ 8 - 10/6

Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ thi tiếng Hàn 1.297 chỉ tiêu EPS từ 8 - 10/6

Thêm cơ hội đi Hàn Quốc cho lao động ngành ngư nghiệp

Thêm cơ hội đi Hàn Quốc cho lao động ngành ngư nghiệp

Sắp tổ chức thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp để tuyển chọn gần 1.300 lao động

Sắp tổ chức thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp để tuyển chọn gần 1.300 lao động

Hà Nội: Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Hà Nội: Thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ bao nhiêu tiền?

Lao động đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ bao nhiêu tiền?

Hà Nội: Đi lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ bao nhiêu?

Hà Nội: Đi lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ bao nhiêu?

Hà Nội thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Hà Nội thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

Người lao động đi làm tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Lao động tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng

Từ 15-5, lao động EPS đi làm việc tại Hàn Quốc phải kí quỹ 100 triệu đồng

Từ 15-5, lao động EPS đi làm việc tại Hàn Quốc phải kí quỹ 100 triệu đồng

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Nhiều chính sách hỗ trợ từ các thị trường xuất khẩu lao động

Nhiều chính sách hỗ trợ từ các thị trường xuất khẩu lao động

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2020 người lao động nên biết

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2020 người lao động nên biết

Hàn Quốc gia hạn lưu trú 50 ngày cho lao động nước ngoài sắp hết hạn

Hàn Quốc gia hạn lưu trú 50 ngày cho lao động nước ngoài sắp hết hạn

Hàn Quốc gia hạn lưu trú 50 ngày cho lao động EPS sắp hết hạn về nước

Hàn Quốc gia hạn lưu trú 50 ngày cho lao động EPS sắp hết hạn về nước

Hàn Quốc gia hạn thời gian cư trú cho lao động nước ngoài

Hàn Quốc gia hạn thời gian cư trú cho lao động nước ngoài