Chương trình 135 ở Tây Nam Bộ: Phát huy vai trò xóa đói, giảm nghèo

Chương trình 135 ở Tây Nam Bộ: Phát huy vai trò xóa đói, giảm nghèo

Nhờ những tác động tích cực, nhiều chiều đối với phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Tây Nam Bộ, Chương...
Những cung đường xuân ở vùng cao Bình Liêu

Những cung đường xuân ở vùng cao Bình Liêu

Triển khai hiệu quả Chương trình 135

Triển khai hiệu quả Chương trình 135

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC KẠN: XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BẮC KẠN: XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN

Kết quả thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn khu vực Tây Nam Bộ

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Hải Hà

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Hải Hà

Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Thường Xuân

Xây dựng trường chuẩn quốc gia ở Thường Xuân

Cao Bằng chăm lo, hỗ trợ đồng bào khu vực biên giới phát triển sản xuất

Cao Bằng chăm lo, hỗ trợ đồng bào khu vực biên giới phát triển sản xuất

Sắc diện mới vùng dân tộc thiểu số Yên Bái

Sắc diện mới vùng dân tộc thiểu số Yên Bái

Hơn 6 triệu người đã thoát nghèo trong 4 năm

Hơn 6 triệu người đã thoát nghèo trong 4 năm

Khát vọng của đồng bào và kỳ vọng của Quốc hội

Khát vọng của đồng bào và kỳ vọng của Quốc hội

Năm 2020, hơn 1.700 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Năm 2020, hơn 1.700 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nghệ An: 'Cú hích' từ các Chính sách giảm nghèo

Nghệ An: 'Cú hích' từ các Chính sách giảm nghèo

Ban Dân tộc tỉnh: Tổng kết công tác dân tộc năm 2020

Ban Dân tộc tỉnh: Tổng kết công tác dân tộc năm 2020

Tiên Yên: Quyết tâm hoàn thành các dự án trọng điểm

Tiên Yên: Quyết tâm hoàn thành các dự án trọng điểm

Quảng Ninh: Nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Quảng Ninh: Nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Bình Phước: Triển khai chính sách hiệu quả giúp người dân thoát nghèo bền vững

Bình Phước: Triển khai chính sách hiệu quả giúp người dân thoát nghèo bền vững

'Sợi dây' kinh nghiệm rất dài

'Sợi dây' kinh nghiệm rất dài

Phát huy vai trò cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò cán bộ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới

Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tạo việc làm đầy đủ; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội toàn diện, đa tầng

Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tạo việc làm đầy đủ; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội toàn diện, đa tầng

Nhiều mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiệu quả ở Quảng Ninh

Nhiều mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiệu quả ở Quảng Ninh

Homevina Group: Chắp cánh ước mơ đến trường cho các em nhỏ vùng cao ở Bắc Kạn

Homevina Group: Chắp cánh ước mơ đến trường cho các em nhỏ vùng cao ở Bắc Kạn

Homevina Group: Chắp cánh ước mơ đến trường cho em nhỏ vùng cao

Homevina Group: Chắp cánh ước mơ đến trường cho em nhỏ vùng cao

Homevina Group: Chắp cánh ước mơ đến trường cho các em nhỏ vùng cao

Homevina Group: Chắp cánh ước mơ đến trường cho các em nhỏ vùng cao

Trường sụt lún, học sinh phải sơ tán

Trường sụt lún, học sinh phải sơ tán

Tiếp tục tập trung nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia

Tiếp tục tập trung nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia

Bình Liêu dồn lực xây dựng nông thôn mới

Bình Liêu dồn lực xây dựng nông thôn mới

Thu nhập bình quân của người nghèo tăng 2,3 lần

Thu nhập bình quân của người nghèo tăng 2,3 lần

Trao 6.000 con gà giống, 6.800kg thức ăn chăn nuôi cho hộ nghèo Hương Sơn

Trao 6.000 con gà giống, 6.800kg thức ăn chăn nuôi cho hộ nghèo Hương Sơn

Dành hàng trăm nghìn tỷ đồng cho công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Dành hàng trăm nghìn tỷ đồng cho công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Góp phần nâng cao hơn chất lượng sống của người nghèo

Góp phần nâng cao hơn chất lượng sống của người nghèo

Nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân Lỗ Gia

Nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân Lỗ Gia

Chương trình 135: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Khánh Vĩnh

Chương trình 135: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Khánh Vĩnh

Bình Liêu: Huy động nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ

Bình Liêu: Huy động nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ

Điện Biên: Công tác giảm nghèo triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tích cực

Điện Biên: Công tác giảm nghèo triển khai sâu rộng và đạt được kết quả tích cực

Nhiều mô hình giảm nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đem lại hiệu quả kinh tế cao

Nhiều mô hình giảm nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đem lại hiệu quả kinh tế cao

Nâng cao hiệu quả dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Nâng cao hiệu quả dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Khánh Hòa điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 2020

Khánh Hòa điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 2020

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Thái Nguyên: Dành sự quan tâm nhiều hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thái Nguyên: Dành sự quan tâm nhiều hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hiệu quả các chương trình giảm nghèo ở Điện Biên

Hiệu quả các chương trình giảm nghèo ở Điện Biên

Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi

Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi

Hiệu quả sau 12 năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hiệu quả sau 12 năm thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đường giao thông, mương thủy lợi ở Thanh Chương tan hoang sau trận lụt lịch sử

Đường giao thông, mương thủy lợi ở Thanh Chương tan hoang sau trận lụt lịch sử

Cô gái Thái và ước mơ 'bay lượn'

Cô gái Thái và ước mơ 'bay lượn'