Dự kiến đầu tư hơn 94.500 tỷ đồng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Dự kiến đầu tư hơn 94.500 tỷ đồng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Gia Lai: Tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Gia Lai: Tập trung nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Huyện Quan Hóa thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Quan Hóa thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản và cộng đồng Chương trình 135

Nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản và cộng đồng Chương trình 135

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện giám sát các chính sách dân tộc miền núi

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thực hiện giám sát các chính sách dân tộc miền núi

Nâng cao năng lực thực hiện công tác giảm nghèo cho cán bộ thôn, bản ở Thanh Hóa

Nâng cao năng lực thực hiện công tác giảm nghèo cho cán bộ thôn, bản ở Thanh Hóa

Nghệ An: Hơn 3.666 tỷ đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo

Nghệ An: Hơn 3.666 tỷ đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo

Xây dựng xã Đồng Tâm mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh

Xây dựng xã Đồng Tâm mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng, an ninh

Nghệ An: Hơn 3.666 tỷ đồng đầu tư vùng đặc biệt khó khăn

Nghệ An: Hơn 3.666 tỷ đồng đầu tư vùng đặc biệt khó khăn

Nâng cao năng lực thực hiện công tác giảm nghèo cho cán bộ thôn, bản huyện Mường Lát

Nâng cao năng lực thực hiện công tác giảm nghèo cho cán bộ thôn, bản huyện Mường Lát

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Quốc hội thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

7.360 tỷ đồng phát triển vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc Bộ

7.360 tỷ đồng phát triển vùng dân tộc thiểu số Đông Bắc Bộ

Giúp người dân giảm nghèo bền vững

Giúp người dân giảm nghèo bền vững

Các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu đoàn kết, hội nhập và phát triển

Các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu đoàn kết, hội nhập và phát triển

Gia Lai: Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 7,04%

Gia Lai: Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 7,04%

Làm giàu từ cây sả chanh

Làm giàu từ cây sả chanh

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

An Giang: Công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm

An Giang: Công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm

Quảng Ninh: Vận hội 56 năm

Quảng Ninh: Vận hội 56 năm

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An

Bắc Kạn đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2 đến 2,5% tỷ lệ hộ nghèo

Bắc Kạn đặt mục tiêu mỗi năm giảm từ 2 đến 2,5% tỷ lệ hộ nghèo

Bình Liêu mùa hoa cỏ lau

Bình Liêu mùa hoa cỏ lau

Vùng dân tộc thiểu số 'thay da đổi thịt' nhờ những chính sách thiết thực

Vùng dân tộc thiểu số 'thay da đổi thịt' nhờ những chính sách thiết thực

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc

Toàn văn Thông cáo số 01 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Toàn văn Thông cáo số 01 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Yên Bái: Trồng quế 1 lần thu 20 năm, rủng rỉnh tiền xây nhà tậu xe

Yên Bái: Trồng quế 1 lần thu 20 năm, rủng rỉnh tiền xây nhà tậu xe

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Đại biểu viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội

Đại biểu viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội

Quảng Trị: Các dân tộc thiểu số đoàn kết, hội nhập và phát triển

Quảng Trị: Các dân tộc thiểu số đoàn kết, hội nhập và phát triển

Hôm nay, Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Hôm nay, Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Bắc Cạn quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Cạn quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hôm nay, Quốc hội khóa XIV khai mạc Kỳ họp thứ tám

Hôm nay, Quốc hội khóa XIV khai mạc Kỳ họp thứ tám

Những người phụ nữ dệt ước mơ từ sợi lanh

Những người phụ nữ dệt ước mơ từ sợi lanh

Các dân tộc Yên Bái đoàn kết, hội nhập và phát triển

Các dân tộc Yên Bái đoàn kết, hội nhập và phát triển

Bắc Kạn đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

Bắc Kạn đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IV sẽ khai mạc ngày 21/10/2019

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IV sẽ khai mạc ngày 21/10/2019

Đề án tổng thể Phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Những điểm cơ bản của các Dự án

Đề án tổng thể Phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Những điểm cơ bản của các Dự án

Quảng Ninh tập trung giảm nghèo bền vững

Quảng Ninh tập trung giảm nghèo bền vững

Quảng Ninh nâng chuẩn nghèo 3 thành phố bằng 1,3 chuẩn cả nước

Quảng Ninh nâng chuẩn nghèo 3 thành phố bằng 1,3 chuẩn cả nước

Cả nước chung tay vì người nghèo

Gần 100 tỷ đồng được đầu tư cho suối... ai hưởng lợi?

Gần 100 tỷ đồng được đầu tư cho suối... ai hưởng lợi?

Trao giải cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo lần thứ 3

Trao giải cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo lần thứ 3

Trao giải cuộc thi báo chí viết về giảm nghèo năm 2019

Trao giải cuộc thi báo chí viết về giảm nghèo năm 2019

Hòa Bình thực hiện công tác dân tộc có trọng tâm, trọng điểm

Hòa Bình thực hiện công tác dân tộc có trọng tâm, trọng điểm

Nông thôn mới giúp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiên Giang

Nông thôn mới giúp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiên Giang

Huyện Như Thanh thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc

Huyện Như Thanh thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc

Kiên Giang: Xây dựng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đậm đà bản sắc văn hóa

Kiên Giang: Xây dựng vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đậm đà bản sắc văn hóa

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dân tộc làm việc tại Bình Định

Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dân tộc làm việc tại Bình Định

Đồng bào dân tộc tỉnh Kiên Giang chung tay xây dựng quê hương thắm tình hữu nghị, bền vững

Đồng bào dân tộc tỉnh Kiên Giang chung tay xây dựng quê hương thắm tình hữu nghị, bền vững

Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh Phú Yên

Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Dân tộc làm việc tại tỉnh Phú Yên

Quảng Trị: Cấp gần 31.000 thẻ Bảo hiểm Y tế cho người dân tại huyện nghèo 30a

Quảng Trị: Cấp gần 31.000 thẻ Bảo hiểm Y tế cho người dân tại huyện nghèo 30a

Nghị quyết 30a làm thay đổi diện mạo các huyện nghèo ở Thanh Hóa

Nghị quyết 30a làm thay đổi diện mạo các huyện nghèo ở Thanh Hóa

Đơn vị thi công 'chây ì' xây dựng đường, người dân bức xúc

Đơn vị thi công 'chây ì' xây dựng đường, người dân bức xúc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khảo sát việc thực hiện công tác dân tộc tại Trà Vinh

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khảo sát việc thực hiện công tác dân tộc tại Trà Vinh

'Đội giá' 1,2 tỷ đồng giống cây phát cho người nghèo, nhiều cán bộ bị kiểm điểm

'Đội giá' 1,2 tỷ đồng giống cây phát cho người nghèo, nhiều cán bộ bị kiểm điểm

Phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc ở Bình Liêu

Ủy ban Tài chính – Ngân sách bế mạc phiên họp lần thứ 38

Ủy ban Tài chính – Ngân sách bế mạc phiên họp lần thứ 38

Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 38

Ủy ban Tài chính - Ngân sách họp phiên toàn thể lần thứ 38

Lạng Sơn: Chênh lệch giá cây giống cao hơn quy định hàng tỷ đồng

Lạng Sơn: Chênh lệch giá cây giống cao hơn quy định hàng tỷ đồng

Hiệu quả vốn đầu tư công nhìn từ huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Hiệu quả vốn đầu tư công nhìn từ huyện Văn Quan, Lạng Sơn

Kết luận thanh tra về sai phạm trong cấp cây giống cho hộ nghèo ở huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Kết luận thanh tra về sai phạm trong cấp cây giống cho hộ nghèo ở huyện Bình Gia, Lạng Sơn

Khánh Hòa: Hội nghị công tác dân tộc và Chương trình 135

Khánh Hòa: Hội nghị công tác dân tộc và Chương trình 135

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh thiết thực hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh thiết thực hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo Quốc hội tiếp xúc cử tri

Lãnh đạo Quốc hội tiếp xúc cử tri

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân, thanh hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân, thanh hóa

Cao Bằng: Bảo Lâm thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Cao Bằng: Bảo Lâm thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Thường Xuân

Huyện Lang Chánh thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Huyện Lang Chánh thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng cao

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng cao

Thành phố Lào Cai chung tay giúp đỡ thoát nghèo tại Thôn Láo Lý - xã Tả Phời

Thành phố Lào Cai chung tay giúp đỡ thoát nghèo tại Thôn Láo Lý - xã Tả Phời

Cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiên Giang

Cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Kiên Giang

Tỉnh Nghệ An: Tổng kết 5 năm chương trình 'Vì em hiếu học'

Tỉnh Nghệ An: Tổng kết 5 năm chương trình 'Vì em hiếu học'

Lí giải bất ngờ về đường 135 ở Nghệ An vừa làm 2 tháng đã... 'nát như tương'

Lí giải bất ngờ về đường 135 ở Nghệ An vừa làm 2 tháng đã... 'nát như tương'

Mong manh những cây cầu vượt suối trị giá 500.000 đồng ở Lạng Sơn

Mong manh những cây cầu vượt suối trị giá 500.000 đồng ở Lạng Sơn

Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ 77,49 tỷ đồng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho 5 địa phương

Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ 77,49 tỷ đồng vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho 5 địa phương

Ðánh giá tác động và cân nhắc kỹ nội dung Luật đầu tư PPP

Bổ sung dự toán ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Ireland

Bổ sung dự toán ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Ireland

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bổ sung dự toán ngân sách vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn

Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bổ sung dự toán ngân sách vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Bộ luật Lao động và nhiều nội dung quan trọng khác