Việt-Trung tuần tra ở vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Việt-Trung tuần tra ở vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm...
Kết thúc chuyến tuần tra liên hợp trên vùng Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Kết thúc chuyến tuần tra liên hợp trên vùng Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ

Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc tuần tra liên hợp trên Vịnh Bắc Bộ

Màu cờ Tổ quốc giữa khơi xa

Màu cờ Tổ quốc giữa khơi xa

Ngày hội đua tài dành cho những con tàu của lực lượng cảnh sát biển

Ngày hội đua tài dành cho những con tàu của lực lượng cảnh sát biển

Những con tàu hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam

Những con tàu hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có lữ đoàn không quân riêng biệt?

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có lữ đoàn không quân riêng biệt?

Cứ đi để viết, cứ trải nghiệm để... thêm yêu đất nước này

Cứ đi để viết, cứ trải nghiệm để... thêm yêu đất nước này