Cảnh báo: Nôi trẻ em Fisher-Price Rock'n Play khiến nhiều trẻ sơ sinh tử vong

Cảnh báo: Nôi trẻ em Fisher-Price Rock'n Play khiến nhiều trẻ sơ sinh tử vong

Hãng Fisher-Price của Mỹ phải thu hồi gần 5 triệu sản phẩm nôi rung cho trẻ sơ sinh

Hãng Fisher-Price của Mỹ phải thu hồi gần 5 triệu sản phẩm nôi rung cho trẻ sơ sinh

Fisher Price thu hồi 5 triệu chiếc nôi rung sau khi hơn 30 trẻ tử vong

Fisher Price thu hồi 5 triệu chiếc nôi rung sau khi hơn 30 trẻ tử vong

Thu hồi gần 5 triệu sản phẩm nôi rung cho trẻ sơ sinh

Thu hồi gần 5 triệu sản phẩm nôi rung cho trẻ sơ sinh

Sạc dự phòng Trung Quốc bị thu hồi vì nguy cơ hỏa hoạn

Sạc dự phòng Trung Quốc bị thu hồi vì nguy cơ hỏa hoạn

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Mỹ khuyến cáo ngừng sử dụng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh

Cảnh báo không dùng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh đã biết lẫy

Cảnh báo không dùng nôi rung Rock 'n Play cho trẻ sơ sinh đã biết lẫy