Đề xuất xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Sửa đổi): Cụ thể và sát thực tế

Đề xuất xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (Sửa đổi): Cụ thể và sát thực tế

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình triển khai, thực thi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007,...
Gần 8.000 cuộc họp tổ dân phố giúp người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em

Gần 8.000 cuộc họp tổ dân phố giúp người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em

Hệ thống pháp luật về văn hóa và gia đình: Vẫn còn đó những khoảng trống

Hệ thống pháp luật về văn hóa và gia đình: Vẫn còn đó những khoảng trống

CẦN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

CẦN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Gia đình là cốt lõi để phòng, chống bạo lực

Gia đình là cốt lõi để phòng, chống bạo lực

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch

Quy trách nhiệm người đứng đầu để tăng hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình

Quy trách nhiệm người đứng đầu để tăng hiệu quả phòng, chống bạo lực gia đình

Đề xuất người gây ra bạo lực gia đình phải lao động công ích

Đề xuất người gây ra bạo lực gia đình phải lao động công ích

Gọi 111 để được hỗ trợ khi bạn bị bạo lực gia đình

Gọi 111 để được hỗ trợ khi bạn bị bạo lực gia đình

Lan tỏa phong trào Xây dựng gia đình văn hóa

Lan tỏa phong trào Xây dựng gia đình văn hóa

Hòa nhạc 'Là con gái để tỏa sáng' vì bình đẳng giới

Hòa nhạc 'Là con gái để tỏa sáng' vì bình đẳng giới

Nhân Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11): Bảo vệ phụ nữ vì cuộc sống bình an

Nhân Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11): Bảo vệ phụ nữ vì cuộc sống bình an

Chung tay xóa bỏ, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Chung tay xóa bỏ, chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

Hậu Giang phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020

Hậu Giang phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2020

Ra mắt CLB g ia đình phát triển bền vững tại xã Mỹ Lộc

Ra mắt CLB g ia đình phát triển bền vững tại xã Mỹ Lộc

Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ của toàn dân

Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ của toàn dân

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: BẠO LỰC GIA ĐÌNH - VẤN NẠN CHƯA HỒI KẾT

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: BẠO LỰC GIA ĐÌNH - VẤN NẠN CHƯA HỒI KẾT

Người gây bạo lực gia đình: Có thể bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Người gây bạo lực gia đình: Có thể bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Quốc hội có ý kiến gì về đề xuất bổ sung 4 trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

Quốc hội có ý kiến gì về đề xuất bổ sung 4 trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính?

Tranh luận về việc có nên cắt điện, nước đối với cá nhân, tổ chức vi phạm?

Tranh luận về việc có nên cắt điện, nước đối với cá nhân, tổ chức vi phạm?

Việc ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) là cần thiết

Việc ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) là cần thiết

Bộ Tư pháp Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Bộ Tư pháp Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN

LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TIỄN

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Nâng chất công tác gia đình và phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Nâng chất công tác gia đình và phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện Luật phòng, chống BLGĐ

Tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện Luật phòng, chống BLGĐ

Cao Bằng: Thạch An lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Cao Bằng: Thạch An lan tỏa phong trào xây dựng gia đình văn hóa

Nhiều chuyên gia góp ý xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Nhiều chuyên gia góp ý xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình là yêu cầu cấp bách

Sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình là yêu cầu cấp bách

Góp ý xây dựng Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình

Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cần sửa đổi sát với thực tiễn

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cần sửa đổi sát với thực tiễn

Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc

Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc

Nỗ lực lớn của ngành VHTT&DL trong bối cảnh khó khăn đặc biệt

Nỗ lực lớn của ngành VHTT&DL trong bối cảnh khó khăn đặc biệt

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Toàn ngành phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Toàn ngành phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: 'Cần có tư duy mới trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay'

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: 'Cần có tư duy mới trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay'

Dân số vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển

Dân số vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển

Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình

Gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình

Để phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả

Để phòng, chống bạo lực gia đình hiệu quả

Hậu Giang tổ chức Hội thi 'Gia đình với văn hóa giao thông' năm 2020

Hậu Giang tổ chức Hội thi 'Gia đình với văn hóa giao thông' năm 2020