Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) bị xử phạt do nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) bị xử phạt do nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

Tổng cục Thuế Bình Dương vừa có quyết định về việc xử phạt Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Mã...
Quý I/2021, Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm kỷ lục 1.201,4 tỷ đồng

Quý I/2021, Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) ghi nhận dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm kỷ lục 1.201,4 tỷ đồng

Becamex IJC báo lãi ròng quý I tăng 152%, hoàn thành gần nửa kế hoạch năm

Becamex IJC báo lãi ròng quý I tăng 152%, hoàn thành gần nửa kế hoạch năm

Năm 2021, Becamex IJC đặt mục tiêu lãi 797 tỷ đồng

Năm 2021, Becamex IJC đặt mục tiêu lãi 797 tỷ đồng

Sức bật của Becamex IJC

Sức bật của Becamex IJC

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục ưu tiên nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ

Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục ưu tiên nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ

Chỉ báo bùng nổ của cổ phiếu IJC xuất hiện

Chỉ báo bùng nổ của cổ phiếu IJC xuất hiện

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/12

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/12

Vừa thu về hơn 1.000 tỷ từ đấu giá, Becamex IJC lại muốn huy động 500 tỷ trái phiếu

Vừa thu về hơn 1.000 tỷ từ đấu giá, Becamex IJC lại muốn huy động 500 tỷ trái phiếu

Becamex IJC muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Becamex IJC muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật (IJC) lên kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu

Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật (IJC) lên kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu

Cổ phiếu IJC liên tục lập đỉnh mới sau phiên đấu giá

Cổ phiếu IJC liên tục lập đỉnh mới sau phiên đấu giá

Đấu giá thành công, Becamex IJC thu về hơn 1.000 tỷ đồng

Đấu giá thành công, Becamex IJC thu về hơn 1.000 tỷ đồng

Giá cổ phiếu IJC tăng trần liên tục trước ngày đấu giá

Giá cổ phiếu IJC tăng trần liên tục trước ngày đấu giá

Nhà đầu tư đăng ký mua gần 97 triệu cổ phiếu IJC

Nhà đầu tư đăng ký mua gần 97 triệu cổ phiếu IJC

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/11

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/11

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/11

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/11

Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật (IJC) chốt cổ tức còn lại năm 2019 tỷ lệ 5%

Phát triển Hạ tầng Kỹ Thuật (IJC) chốt cổ tức còn lại năm 2019 tỷ lệ 5%

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC): Doanh thu quý III giảm 62%, dòng tiền âm

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC): Doanh thu quý III giảm 62%, dòng tiền âm

Becamex IJC sắp chào bán 80 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá để tăng vốn điều lệ

Becamex IJC sắp chào bán 80 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá để tăng vốn điều lệ

Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC), quý II/2020 lợi nhuận giảm gần 66%, dòng tiền âm nhưng vẫn lên kế hoạch tăng vốn

Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC), quý II/2020 lợi nhuận giảm gần 66%, dòng tiền âm nhưng vẫn lên kế hoạch tăng vốn

Becamex IDC và công ty con đồng loạt gọi vốn mới

Becamex IDC và công ty con đồng loạt gọi vốn mới

Hạ tầng Kỹ thuật (IJC): Doanh thu quý I/2020 tăng trưởng tới hơn 4 lần nhờ kinh doanh bất động sản

Hạ tầng Kỹ thuật (IJC): Doanh thu quý I/2020 tăng trưởng tới hơn 4 lần nhờ kinh doanh bất động sản