Sổ hộ khẩu không có ngày, tháng sinh thì làm CCCD gắn chip ra sao?

Sổ hộ khẩu không có ngày, tháng sinh thì làm CCCD gắn chip ra sao?

Nếu sổ hộ khẩu chỉ có năm sinh, không có ngày tháng sinh thì thủ tục cấp CCCD gắn chip sẽ làm như thế nào?
Cán bộ, dân gặp khó sau sáp nhập cấp huyện, xã ở các tỉnh vùng cao

Cán bộ, dân gặp khó sau sáp nhập cấp huyện, xã ở các tỉnh vùng cao

Đồng Tháp nâng cao vai trò cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Đồng Tháp nâng cao vai trò cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ huyện Khánh Sơn lần thứ X

Tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ huyện Khánh Sơn lần thứ X

Huyện Mỹ Đức: Ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 hơn 2,5 tỷ đồng

Huyện Mỹ Đức: Ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 hơn 2,5 tỷ đồng

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lựa chọn trao 28 giải thưởng chính thức

Lựa chọn trao 28 giải thưởng chính thức

Trung Quốc trừng phạt 27 quan chức sau cuộc thi marathon 'tử thần'

Trung Quốc trừng phạt 27 quan chức sau cuộc thi marathon 'tử thần'

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hậu Giang giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 25%

Hậu Giang giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 25%

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Infographic: Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Infographic: Kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bắc Ninh: Tiếp tục cấp thẻ căn cước công dân tại trụ sở Công an huyện

Bắc Ninh: Tiếp tục cấp thẻ căn cước công dân tại trụ sở Công an huyện

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trúng cử ĐBQH Khóa XV

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng trúng cử ĐBQH Khóa XV

Hải Dương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Hải Dương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số

Xây dựng chế độ dinh dưỡng mới cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Xây dựng chế độ dinh dưỡng mới cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Các tổ chức Đảng phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Đề xuất định mức biên chế công chức ngành thông tin và truyền thông

Đề xuất định mức biên chế công chức ngành thông tin và truyền thông

Võ Nhai: Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao

Võ Nhai: Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội thể dục thể thao

Tuyên Hóa: Tổng kết công tác bầu cử

Tuyên Hóa: Tổng kết công tác bầu cử

Nhân dân tích cực giám sát Chương trình hành động của các đại biểu trúng cử

Nhân dân tích cực giám sát Chương trình hành động của các đại biểu trúng cử

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Năm 2021, có bao nhiêu biên chế được hưởng lương ngân sách?

Năm 2021, có bao nhiêu biên chế được hưởng lương ngân sách?

Phát triển nghề công chứng trên địa bàn Thanh Hóa

Phát triển nghề công chứng trên địa bàn Thanh Hóa

Tư duy mới về An ninh quốc gia trong tình hình mới

Tư duy mới về An ninh quốc gia trong tình hình mới

Hà Tĩnh: Rà soát, chi trả phụ cấp phòng chống dịch kịp thời, đúng đối tượng

Hà Tĩnh: Rà soát, chi trả phụ cấp phòng chống dịch kịp thời, đúng đối tượng

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp diễn ra an toàn, đúng quy định

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp diễn ra an toàn, đúng quy định

Đồng Nai mới giải ngân được 16% kế hoạch vốn đầu tư công

Đồng Nai mới giải ngân được 16% kế hoạch vốn đầu tư công

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

Đại hội phụ nữ cấp huyện đầu tiên tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Đại hội phụ nữ cấp huyện đầu tiên tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Thành công của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri

Thành công của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri

Ngày mai công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày mai công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Lập danh mục dự án thu hồi đất có cần văn bản chấp thuận đầu tư?

Lập danh mục dự án thu hồi đất có cần văn bản chấp thuận đầu tư?

HĐND huyện Nhơn Trạch: Tổ chức gần 500 cuộc khảo sát

Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2021

Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2021

Liên bộ sẽ phối hợp tổ chức thanh kiểm tra các dự án 'treo'

Liên bộ sẽ phối hợp tổ chức thanh kiểm tra các dự án 'treo'

Ngày 10/6, công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Ngày 10/6, công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

5 huyện hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở

5 huyện hoàn thành đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở

Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2023, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công đạt trên 85%

Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2023, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công đạt trên 85%

Thanh kiểm tra các dự án bất động sản, dự án treo

Thanh kiểm tra các dự án bất động sản, dự án treo

Dự án treo nhiều năm: Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp Bộ Xây dựng thanh tra, xử lý

Dự án treo nhiều năm: Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp Bộ Xây dựng thanh tra, xử lý

Mỹ Đức nâng chỉ số cải cách hành chính

Mỹ Đức nâng chỉ số cải cách hành chính

Khánh Hòa: 99,56% cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử

Khánh Hòa: 99,56% cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử