Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất

Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư có sử dụng đất

Hà Nội: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và quản lý trật tự xây dựng

Hà Nội: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường và quản lý trật tự xây dựng

Xác định 187 'điểm đen' ô nhiễm môi trường, Hà Nội tìm cách khắc phục

Xác định 187 'điểm đen' ô nhiễm môi trường, Hà Nội tìm cách khắc phục

Thể lệ Cuộc thi 'Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương'

Thể lệ Cuộc thi 'Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương'

Hà Giang thí điểm hợp nhất một số cơ quan, đơn vị

Hà Giang thí điểm hợp nhất một số cơ quan, đơn vị

Tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáp nhập xã, phường: Thận trọng, không máy móc!

Sáp nhập xã, phường: Thận trọng, không máy móc!

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Khó khăn nhìn từ Thái Nguyên

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Khó khăn nhìn từ Thái Nguyên

Bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018

Bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2018

Hà Giang hợp nhất thanh tra với cơ quan kiểm tra, nội vụ với tổ chức

Hà Giang hợp nhất thanh tra với cơ quan kiểm tra, nội vụ với tổ chức

Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang chính thức đi vào hoạt động

Trung tâm Hành chính công huyện Vũ Quang chính thức đi vào hoạt động

Giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân

Giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân

Nghệ An: Hỗ trợ hơn 79 tỷ đồng xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ

Nghệ An: Hỗ trợ hơn 79 tỷ đồng xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khảo sát và làm việc tại thành phố Cần Thơ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khảo sát và làm việc tại thành phố Cần Thơ

Cân nhắc không sáp nhập cơ học thư viện với các thiết chế văn hóa khác

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng Quản lý thị trường

Chánh Văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng Quản lý thị trường

Bộ Công thương điều động, bổ nhiệm Tổng cục trưởng 41 tuổi

Bộ Công thương điều động, bổ nhiệm Tổng cục trưởng 41 tuổi

Phối hợp chặt chẽ trong quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa

Phối hợp chặt chẽ trong quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa

Văn phòng chung ở địa phương sẽ không phải là cơ quan chuyên môn? ​

Văn phòng chung ở địa phương sẽ không phải là cơ quan chuyên môn? ​

Bình Dương xử lý nghiêm sai phạm phân lô, bán nền

Bình Dương xử lý nghiêm sai phạm phân lô, bán nền

Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Hà Nội triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Sáp nhập ở khu vực Tây Nguyên: Nan giải bài toán 'sắp ghế'

Sáp nhập ở khu vực Tây Nguyên: Nan giải bài toán 'sắp ghế'