Quan chức Mỹ: Khó có bước đột phá trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung

Quan chức Mỹ: Khó có bước đột phá trong cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung

Xây dựng đường sắt Bắc – Nam tốc độ cao: Chỉ nên làm một số tuyến!

Xây dựng đường sắt Bắc – Nam tốc độ cao: Chỉ nên làm một số tuyến!

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Hơn 1 tháng cuối năm 2018, Bộ Y tế phải kết nối 23 thủ tục vào NSW

Hơn 1 tháng cuối năm 2018, Bộ Y tế phải kết nối 23 thủ tục vào NSW

Việt Nam tụt hạng sáng tạo và bài toán đánh đổi

Việt Nam tụt hạng sáng tạo và bài toán đánh đổi

Cải cách hành chính nhìn từ Bộ Tài chính

Cải cách hành chính nhìn từ Bộ Tài chính

PGS Bùi Hiền: 'Người ta làm cáo phó cho tôi 6 lần rồi'

PGS Bùi Hiền: 'Người ta làm cáo phó cho tôi 6 lần rồi'

5 tình bạn chính trị huyền thoại định hình nên lịch sử Mỹ

5 tình bạn chính trị huyền thoại định hình nên lịch sử Mỹ

Doanh nghiệp vẫn khổ vì 'bôi trơn', 'giấy phép con'

Doanh nghiệp vẫn khổ vì 'bôi trơn', 'giấy phép con'

CPTPP: Cơ hội và thách thức

CPTPP: Cơ hội và thách thức

Cải cách tư pháp thắp hi vọng cho cuộc chiến chống tham nhũng

Cải cách tư pháp thắp hi vọng cho cuộc chiến chống tham nhũng

PGS Bùi Hiền: 'Người ta đưa tôi vào quan tài, làm cáo phó đến 6 lần rồi'

PGS Bùi Hiền: 'Người ta đưa tôi vào quan tài, làm cáo phó đến 6 lần rồi'

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Một thập kỷ sau khủng hoảng tài chính, rủi ro chưa lùi xa

Một thập kỷ sau khủng hoảng tài chính, rủi ro chưa lùi xa

Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Ghi nhận nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Ghi nhận nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông kết nối 100% thủ tục vào NSW trong năm 2018

Bộ Giao thông kết nối 100% thủ tục vào NSW trong năm 2018

Trung Quốc phản hồi về các yêu cầu cải cách thương mại của Mỹ

Trung Quốc phản hồi về các yêu cầu cải cách thương mại của Mỹ

Chạm tới giấc mơ thịnh vượng!

Chạm tới giấc mơ thịnh vượng!

Cháu nội tặng PGS Bùi Hiền phần mềm chuyển đổi 'tiếw Việt'

Cháu nội tặng PGS Bùi Hiền phần mềm chuyển đổi 'tiếw Việt'

Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh: Điều trái ngược là...

Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh: Điều trái ngược là...

Tận dụng cơ hội từ các FTA

Tận dụng cơ hội từ các FTA

CPTPP động lực gia tăng cải cách

CPTPP động lực gia tăng cải cách

95% hồ sơ xuất nhập khẩu ngành nông nghiệp được cấp phép điện tử

95% hồ sơ xuất nhập khẩu ngành nông nghiệp được cấp phép điện tử

Clip: PGS Bùi Hiền hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyển đổi 'tiếw Việt'

Clip: PGS Bùi Hiền hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyển đổi 'tiếw Việt'

Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính ngành nông nghiệp

Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính ngành nông nghiệp

Con người không thay đổi, 'điện tử giời' cũng không chuyển biến

Con người không thay đổi, 'điện tử giời' cũng không chuyển biến

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Những bứt phá về cải cách thủ tục hành chính

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Những bứt phá về cải cách thủ tục hành chính

Cắt giảm tới 69% điều kiện kinh doanh ngành nghề nông nghiệp

Cắt giảm tới 69% điều kiện kinh doanh ngành nghề nông nghiệp

Bộ NNPTNT tăng 6 bậc trong xếp hạng cải cách thủ tục hành chính

Bộ NNPTNT tăng 6 bậc trong xếp hạng cải cách thủ tục hành chính

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Lương mới áp dụng từ 2021 bắt buộc gắn với tinh giản biên chế

Cơ hội để Việt Nam hiện đại hóa pháp luật về lao động

Cơ hội để Việt Nam hiện đại hóa pháp luật về lao động

Đến năm 2020, 100% thủ tục thực hiện một cửa quốc gia đều thu phí, lệ phí điện tử

Đến năm 2020, 100% thủ tục thực hiện một cửa quốc gia đều thu phí, lệ phí điện tử

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia

ĐBQH: Doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ gia đình có thể gây thất thoát thuế rất lớn

ĐBQH: Doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ gia đình có thể gây thất thoát thuế rất lớn