Phát hiện 3 vụ kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK

Phát hiện 3 vụ kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK

Phát hiện liên tiếp ba vụ kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK

Phát hiện liên tiếp ba vụ kinh doanh bugi giả nhãn hiệu NGK

ĐẨY MẠNH PHÒNG CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

ĐẨY MẠNH PHÒNG CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ

Doanh nghiệp bất lực trong việc chống hàng giả

Doanh nghiệp bất lực trong việc chống hàng giả

Tìm giải pháp để ngăn chặn hiệu quả hàng giả, hàng nhái

Tìm giải pháp để ngăn chặn hiệu quả hàng giả, hàng nhái

Doanh nghiệp than khổ vì hàng giả

Doanh nghiệp than khổ vì hàng giả

Phải quyết liệt mới chống được hàng giả

Sản phẩm được TP rót kinh phí sản xuất cũng bị nhái

Trang bị kỹ năng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tăng cường kỹ năng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và phân biệt hàng thật-hàng giả