Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 4

Học viện Quốc phòng bế giảng Lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị khóa 4

Ban Tổ chức Trung ương phát động chương trình hiến máu tình nguyện

Ban Tổ chức Trung ương phát động chương trình hiến máu tình nguyện

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương

Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức Ban Tổ chức Trung ương

Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo

Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đầu xuân Canh Tý 2020

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công đoàn tham gia xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng

Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Tờ trình, Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2019

Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các Nhà giáo trong lực lượng Công an nhân dân

Khẳng định vị thế quan trọng của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu về lý luận chính trị trong lực lượng Công an

Triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ban bí thư bổ nhiệm thêm phó Ban tổ chức Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đồng chí Quản Minh Cường giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Cục trưởng Bảo vệ chính trị nội bộ giữ chức Phó Ban Tổ chức Trung ương

Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương là ai?

Ông Quản Minh Cường là tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ Quản Minh Cường giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ

Công bố Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Muốn ngăn chặn kẻ cơ hội, cần bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch trong công tác nhân sự