Hàng trăm công nhân chưa nhận được hỗ trợ khi nhà thầu bỏ trốn

Hàng trăm công nhân chưa nhận được hỗ trợ khi nhà thầu bỏ trốn

Đại diện Ban quản lý các KCN tỉnh BR-VT cho biết chưa liên lạc được nhà thầu phụ. Đại diện công đoàn KCN đã...