Ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hà Trung

Ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Hà Trung

Ngày 5 và 6-5, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông,...
Chủ tịch UBND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm thẩm tra, giám sát, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm thẩm tra, giám sát, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh

Đại biểu HĐND Thanh Hóa: 'Chúng ta còn nợ nhân dân và cử tri'

Đại biểu HĐND Thanh Hóa: 'Chúng ta còn nợ nhân dân và cử tri'

HĐND tỉnh Thanh Hóa tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

HĐND tỉnh Thanh Hóa tổng kết nhiệm kỳ 2016 -2021

Thanh Hóa sẽ chi 1.181 tỷ đồng làm đường từ Vạn Thiện đi Bến En

Thanh Hóa sẽ chi 1.181 tỷ đồng làm đường từ Vạn Thiện đi Bến En

Thanh Hóa: 'Mang tiếng nói của nhân dân đến HĐND tỉnh'

Thanh Hóa: 'Mang tiếng nói của nhân dân đến HĐND tỉnh'

Thể hiện rõ nét vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Thể hiện rõ nét vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh có quyền tự hào về những đóng góp, gắn bó trách nhiệm của mình vì sự phát triển của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân

Mỗi đại biểu HĐND tỉnh có quyền tự hào về những đóng góp, gắn bó trách nhiệm của mình vì sự phát triển của tỉnh, vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Gần 1.200 tỷ đồng xây dựng tuyến đường giao thông đến khu du lịch Bến En

Gần 1.200 tỷ đồng xây dựng tuyến đường giao thông đến khu du lịch Bến En

Gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Gặp gỡ các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

HĐND nhiệm kỳ 2016-2021:Những quyết sách tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

HĐND nhiệm kỳ 2016-2021:Những quyết sách tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thanh Hóa thông xe kỹ thuật dự án đường nối Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn

Thanh Hóa thông xe kỹ thuật dự án đường nối Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đón danh hiệu Anh hùng Lao động

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đón danh hiệu Anh hùng Lao động

Thanh Hóa có 160 người ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thanh Hóa có 160 người ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bàn giao danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Bàn giao danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 15 và kỳ họp Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 15 và kỳ họp Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Nỗ lực đưa Cảng Nghi Sơn thành cảng cấp 1A

Nỗ lực đưa Cảng Nghi Sơn thành cảng cấp 1A

Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri

Thanh Hóa thành lập 3.982 tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu

Thanh Hóa thành lập 3.982 tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu

Thanh Hóa: Trao nhà mẫu trong gói hỗ trợ 30 tỷ đồng cho bà con nghèo vùng biên Mường Lát

Thanh Hóa: Trao nhà mẫu trong gói hỗ trợ 30 tỷ đồng cho bà con nghèo vùng biên Mường Lát

Số đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Số đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15

Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 15

Thanh Hóa có hai người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

Thanh Hóa có hai người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội

Thanh Hóa: Tiếp nhận hồ sơ người ứng cử

Thanh Hóa: Tiếp nhận hồ sơ người ứng cử

Thanh Hóa hỗ trợ 319 cán bộ cấp xã dôi dư sau sắp xếp

Thanh Hóa hỗ trợ 319 cán bộ cấp xã dôi dư sau sắp xếp

Hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Thanh Hóa: Hai người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thanh Hóa: Hai người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thanh Hóa có 2 người tự ứng cử ĐBQH là giám đốc doanh nghiệp và dược sĩ

Thanh Hóa có 2 người tự ứng cử ĐBQH là giám đốc doanh nghiệp và dược sĩ

Bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thanh Hóa có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thanh Hóa có 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác

Nữ cán bộ, công chức văn phòng HĐND tỉnh hưởng ứng 'Tuần lễ áo dài Việt Nam'

Nữ cán bộ, công chức văn phòng HĐND tỉnh hưởng ứng 'Tuần lễ áo dài Việt Nam'

Số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Tượng đài 'Con tàu tập kết' tại Thanh Hóa dự kiến khởi công quý 3/2021

Tượng đài 'Con tàu tập kết' tại Thanh Hóa dự kiến khởi công quý 3/2021

Thanh Hóa triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Thanh Hóa triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày 22-2, thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Từ ngày 22-2, thực hiện tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Thể hiện rõ nét những khát vọng phát triển đất nước của Đảng và nhân dân Việt Nam

Thể hiện rõ nét những khát vọng phát triển đất nước của Đảng và nhân dân Việt Nam

Đón 'làn sóng' đầu tư mới

Đón 'làn sóng' đầu tư mới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết phê chuẩn nhân sự

Thanh Hóa yêu cầu thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng

Thanh Hóa yêu cầu thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng

Thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức lễ công bố đổi tên thôn thành khu phố

Thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức lễ công bố đổi tên thôn thành khu phố