Hanel tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu

Hanel tiếp tục khẳng định giá trị thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu

Quảng Ninh gọi vốn đầu tư khu công viên công nghệ 4.800 tỷ tại Tuần Châu

Quảng Ninh gọi vốn đầu tư khu công viên công nghệ 4.800 tỷ tại Tuần Châu

Tổng giám đốc Hanel Nguyễn Đình Vinh chia sẻ mô hình liên kết doanh nghiệp với nhà khoa học

Tổng giám đốc Hanel Nguyễn Đình Vinh chia sẻ mô hình liên kết doanh nghiệp với nhà khoa học

Hà Nội: Đua nhau 'xẻ thịt' 28 ha đất xây trụ sở các Tổng Công ty

Hà Nội: Đua nhau 'xẻ thịt' 28 ha đất xây trụ sở các Tổng Công ty

Hà Nội: Đua nhau 'xẻ thịt' 28 ha đất xây trụ sở các Tổng Công ty

Hà Nội: Đua nhau 'xẻ thịt' 28 ha đất xây trụ sở các Tổng Công ty

Hanel được Hạ Long duyệt quy hoạch công viên CNTT 'sánh vai' cùng khu du lịch Tuần Châu

Hanel được Hạ Long duyệt quy hoạch công viên CNTT 'sánh vai' cùng khu du lịch Tuần Châu

Khu Công viên CNTT tập trung Quảng Ninh được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

Khu Công viên CNTT tập trung Quảng Ninh được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

Phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu công viên Công nghệ thông tin tập trung Quảng Ninh

Phê duyệt quy hoạch 1/500 Khu công viên Công nghệ thông tin tập trung Quảng Ninh

450 vận động viên tham gia Hội khỏe Cụm thi đua số 15

450 vận động viên tham gia Hội khỏe Cụm thi đua số 15

Chìa khóa vàng của Hanel trong kỷ nguyên số

Chìa khóa vàng của Hanel trong kỷ nguyên số