Hơn 150 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Thiết bị và Công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp

Hơn 150 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Thiết bị và Công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp

Nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ mới

Nhiều sản phẩm ứng dụng công nghệ mới

Lần đầu tiên Hà Nội tham dự triển lãm VietNam Growtech 2018

Lần đầu tiên Hà Nội tham dự triển lãm VietNam Growtech 2018

Triển lãm thiết bị - công nghệ Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Triển lãm thiết bị - công nghệ Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Nhiều thiết bị và công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp sẽ quy tụ tại Growtech 2018

Nhiều thiết bị và công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp sẽ quy tụ tại Growtech 2018

Growtech 2018- Kết nối công nghệ phục vụ thị trường nông nghiệp

Growtech 2018- Kết nối công nghệ phục vụ thị trường nông nghiệp

Hơn 200 gian hàng tham dự Việt Nam Growtech Expo 2018

Hơn 200 gian hàng tham dự Việt Nam Growtech Expo 2018

Một doanh nghiệp bị phạt 210 triệu đồng do xả nước thải ra môi trường

Một doanh nghiệp bị phạt 210 triệu đồng do xả nước thải ra môi trường

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Phạt 2 DN chăn nuôi gần 1 tỷ đồng vì xả thải vượt ngưỡng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xả thải trộm, hai doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Cần quyết liệt xử lý hai doanh nghiệp nuôi lợn ở Bắc Giang gây ô nhiễm

Cần quyết liệt xử lý hai doanh nghiệp nuôi lợn ở Bắc Giang gây ô nhiễm

Người dân phản đối công ty gây ô nhiễm môi trường

Người dân phản đối công ty gây ô nhiễm môi trường