Sang Việt Nam tìm vợ, nam thanh niên nước ngoài bị môi giới lừa bỏ giữa đường

Sang Việt Nam tìm vợ, nam thanh niên nước ngoài bị môi giới lừa bỏ giữa đường

Từ Trung Quốc đến Việt Nam để tìm bạn đời, nam thanh niên bị lừa hơn 100 triệu đồng

Từ Trung Quốc đến Việt Nam để tìm bạn đời, nam thanh niên bị lừa hơn 100 triệu đồng

Mang 100 triệu sang Việt Nam kiếm vợ, nam thanh niên người Trung Quốc bị 'bạn gái' lừa sạch

Mang 100 triệu sang Việt Nam kiếm vợ, nam thanh niên người Trung Quốc bị 'bạn gái' lừa sạch

Sang Việt Nam hỏi vợ, thanh niên Trung Quốc bị môi giới lừa hơn 100 triệu đồng

Sang Việt Nam hỏi vợ, thanh niên Trung Quốc bị môi giới lừa hơn 100 triệu đồng

Thanh niên Trung Quốc tố bị 'bạn gái' Việt cùng bà mối lừa sạch tiền

Thanh niên Trung Quốc tố bị 'bạn gái' Việt cùng bà mối lừa sạch tiền

Sang Việt Nam tìm vợ, thanh niên người Trung Quốc bị 'bạn gái' lừa sạch tiền

Sang Việt Nam tìm vợ, thanh niên người Trung Quốc bị 'bạn gái' lừa sạch tiền

Bi hài nam thanh niên từ Trung Quốc sang Việt Nam tìm vợ bị môi giới cùng bạn gái mới quen 'ôm' hơn 100 triệu đồng rồi bỏ rơi giữa đường