Đốt ong lấy mật gây cháy rừng, 3 người đàn ông bị khởi tố

Đốt ong lấy mật gây cháy rừng, 3 người đàn ông bị khởi tố

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 người đốt tổ ong gây cháy rừng

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 người đốt tổ ong gây cháy rừng

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng đốt ong gây cháy rừng ở xã vùng biên Hương Sơn

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng đốt ong gây cháy rừng ở xã vùng biên Hương Sơn

3 người đốt tổ ong lấy mật gây cháy rừng nghiêm trọng

3 người đốt tổ ong lấy mật gây cháy rừng nghiêm trọng

Khởi tố 3 đối tượng đi bắt ong gây cháy rừng

Khởi tố 3 đối tượng đi bắt ong gây cháy rừng

Khen thưởng các đơn vị trong điều tra xử lý cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khen thưởng các đơn vị trong điều tra xử lý cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố 3 nông dân dùng lửa đốt ong, cháy cả cánh rừng tại Hà Tĩnh

Khởi tố 3 nông dân dùng lửa đốt ong, cháy cả cánh rừng tại Hà Tĩnh

Khởi tố 3 đối tượng gây cháy rừng tại Hà Tĩnh

Khởi tố 3 đối tượng gây cháy rừng tại Hà Tĩnh

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gây cháy rừng ở huyện biên giới Hà Tĩnh

Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gây cháy rừng ở huyện biên giới Hà Tĩnh

Khởi tố các đối tượng gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố các đối tượng gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Vụ cháy rừng ở Hương Sơn, khởi tố thêm 3 đối tượng

Hà Tĩnh: Vụ cháy rừng ở Hương Sơn, khởi tố thêm 3 đối tượng

Tạm giam 3 người đàn ông đốt ong lấy mật gây cháy rừng

Tạm giam 3 người đàn ông đốt ong lấy mật gây cháy rừng

3 nông dân đốt ong làm cháy rừng bị khởi tố

3 nông dân đốt ong làm cháy rừng bị khởi tố

Đốt lửa lấy mật ong gây cháy rừng, ba nông dân bị bắt giam

Đốt lửa lấy mật ong gây cháy rừng, ba nông dân bị bắt giam

Hà Tĩnh: Tạm giam 3 đối tượng gây cháy rừng ở huyện Hương Sơn

Khởi tố 3 người đốt ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố 3 người đốt ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố 3 đối tượng đốt tổ ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố 3 đối tượng đốt tổ ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố 3 người đốt tổ ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố 3 người đốt tổ ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố 3 đối tượng đốt tổ ong lấy mật gây cháy rừng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

Khởi tố 3 đối tượng đốt tổ ong lấy mật gây cháy rừng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

Khởi tố thêm ba đối tượng gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố thêm ba đối tượng gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Bắt giam 3 đối tượng đốt ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Bắt giam 3 đối tượng đốt ong gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Bắt 3 đối tượng gây ra vụ cháy rừng tại xã biên giới huyện Hương Sơn

Bắt 3 đối tượng gây ra vụ cháy rừng tại xã biên giới huyện Hương Sơn

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can gây cháy rừng tại Hà Tĩnh

Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can gây cháy rừng tại Hà Tĩnh

Yêu cầu điều tra hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

Yêu cầu điều tra hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Chỉ đạo điều tra làm rõ các vụ cháy rừng tại huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh: Chỉ đạo điều tra làm rõ các vụ cháy rừng tại huyện Hương Sơn

Hàng loạt vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra ở Hà Tĩnh: Tập trung điều tra nguyên nhân

Hàng loạt vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra ở Hà Tĩnh: Tập trung điều tra nguyên nhân

Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ các vụ cháy rừng ở Hương Sơn

Hà Tĩnh chỉ đạo làm rõ các vụ cháy rừng ở Hương Sơn

Điều tra, làm rõ nguyên nhân để xảy ra các vụ cháy rừng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

Điều tra, làm rõ nguyên nhân để xảy ra các vụ cháy rừng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh

Nóng: Tiếp tục cháy rừng ở Hà Tĩnh, người dân phải sơ tán trong đêm

Nóng: Tiếp tục cháy rừng ở Hà Tĩnh, người dân phải sơ tán trong đêm

Hà Tĩnh: Công an khám nghiệm hiện trường tại các khu vực xảy ra cháy rừng

Hà Tĩnh: Công an khám nghiệm hiện trường tại các khu vực xảy ra cháy rừng

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng gây cháy rừng tại huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng gây cháy rừng tại huyện Hương Sơn

Nữ nông dân bị khởi tố

Nữ nông dân bị khởi tố

Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ ruộng gây nên vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hà Tĩnh

Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ ruộng gây nên vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh khởi tố đối tượng gây cháy rừng huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh khởi tố đối tượng gây cháy rừng huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng đốt rác làm cháy rừng

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng đốt rác làm cháy rừng

Hà Tĩnh: Khởi tố một phụ nữ đốt cỏ làm ruộng gây cháy rừng

Hà Tĩnh: Khởi tố một phụ nữ đốt cỏ làm ruộng gây cháy rừng

Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ ruộng gây cháy rừng ở Hương Sơn - Hà Tĩnh

Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ ruộng gây cháy rừng ở Hương Sơn - Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Thêm một đối tượng gây cháy rừng bị khởi tố

Hà Tĩnh: Thêm một đối tượng gây cháy rừng bị khởi tố

Khởi tố đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Khởi tố đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Hà Tĩnh khởi tố đối tượng gây cháy rừng huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh khởi tố đối tượng gây cháy rừng huyện Hương Sơn

Khởi tố nữ bị can gây cháy rừng ở Hương Sơn

Khởi tố nữ bị can gây cháy rừng ở Hương Sơn

Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ vô tình gây cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ vô tình gây cháy rừng nghiêm trọng ở Hà Tĩnh

Đốt cỏ ruộng không may làm cháy rừng, nữ nông dân bị khởi tố

Đốt cỏ ruộng không may làm cháy rừng, nữ nông dân bị khởi tố

Khởi tố bị can liên quan đến vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố bị can liên quan đến vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Đốt cỏ ruộng vô tình gây cháy rừng, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Đốt cỏ ruộng vô tình gây cháy rừng, một phụ nữ ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Khởi tố đối tượng gây cháy rừng khi đốt cỏ ruộng

Khởi tố đối tượng gây cháy rừng khi đốt cỏ ruộng

Khởi tố bị can liên quan đến vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố bị can liên quan đến vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

Khởi tố đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Khởi tố đối tượng liên quan đến vụ cháy rừng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Vụ cháy rừng mới ở Hương Sơn: Khởi tố 1 bị can, tạm giữ 3 đối tượng

Vụ cháy rừng mới ở Hương Sơn: Khởi tố 1 bị can, tạm giữ 3 đối tượng

Chị nông dân Hà Tĩnh đốt cỏ ruộng gây cháy rừng bị khởi tố

Chị nông dân Hà Tĩnh đốt cỏ ruộng gây cháy rừng bị khởi tố

Người phụ nữ vô tình gây cháy rừng ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Người phụ nữ vô tình gây cháy rừng ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Khởi tố đối tượng gây cháy rừng ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Khởi tố đối tượng gây cháy rừng ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Khởi tố đối tượng đốt cỏ gây cháy rừng ở huyện Hương Sơn

Khởi tố đối tượng đốt cỏ gây cháy rừng ở huyện Hương Sơn

Hà Tĩnh: Khởi tố bị can đầu tiên liên quan đến vụ cháy rừng Hương Sơn

Hà Tĩnh: Khởi tố bị can đầu tiên liên quan đến vụ cháy rừng Hương Sơn

Hơn 500 người trắng đêm chiến đấu với giặc lửa tại Hương Sơn

Hơn 500 người trắng đêm chiến đấu với giặc lửa tại Hương Sơn

Cận cảnh rừng Hà Tĩnh cháy đỏ trời, dân tất tả di dời tài sản

Cận cảnh rừng Hà Tĩnh cháy đỏ trời, dân tất tả di dời tài sản

Lại cháy rừng nhiều giờ ở Hà Tĩnh

Lại cháy rừng nhiều giờ ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Rừng thông tại Hương Sơn lại bốc cháy dữ dội

Hà Tĩnh: Rừng thông tại Hương Sơn lại bốc cháy dữ dội

4 vụ cháy rừng liên tiếp trong hai ngày ở Hà Tĩnh

4 vụ cháy rừng liên tiếp trong hai ngày ở Hà Tĩnh

Phát hiện gã nghiện cụt tay có chiêu cất giấu ma túy tinh vi

Phát hiện gã nghiện cụt tay có chiêu cất giấu ma túy tinh vi

Nam sinh trọng thương sau tiếng súng: Hai người lạ

Nam sinh trọng thương sau tiếng súng: Hai người lạ

Dùng súng 'dằn mặt' con, không may súng cướp cò, con trọng thương

Dùng súng 'dằn mặt' con, không may súng cướp cò, con trọng thương

Vụ súng cướp cò khiến nam sinh bị thương: Tạm giữ hình sự người bố

Vụ súng cướp cò khiến nam sinh bị thương: Tạm giữ hình sự người bố

Nam sinh Hà Tĩnh bị trúng đạn khi giằng co với bố đang cầm súng

Nam sinh Hà Tĩnh bị trúng đạn khi giằng co với bố đang cầm súng

Nghệ An: Nam sinh lớp 8 bị bắn trọng thương khi giằng co súng với bố

Nghệ An: Nam sinh lớp 8 bị bắn trọng thương khi giằng co súng với bố

Súng trên tay bố cướp cò khiến con trai trọng thương

Súng trên tay bố cướp cò khiến con trai trọng thương

Giằng co súng với bố, nam sinh trúng đạn nguy kịch

Giằng co súng với bố, nam sinh trúng đạn nguy kịch

Nam sinh lớp 8 bị thương sau tiếng súng nổ

Nam sinh lớp 8 bị thương sau tiếng súng nổ

Điều tra vụ nghi án nổ súng khiến một thiếu niên trọng thương

Điều tra vụ nghi án nổ súng khiến một thiếu niên trọng thương

Nổ súng trong đêm, nam sinh lớp 8 nguy kịch

Nổ súng trong đêm, nam sinh lớp 8 nguy kịch

Nghi giằng co súng với bố, nam sinh lớp 8 trúng đạn trọng thương

Nghi giằng co súng với bố, nam sinh lớp 8 trúng đạn trọng thương

Nam sinh nhập viện vì súng trên tay bố cướp cò

Nam sinh nhập viện vì súng trên tay bố cướp cò

Giằng súng từ bố, con trai 14 tuổi trúng đạn nguy kịch

Giằng súng từ bố, con trai 14 tuổi trúng đạn nguy kịch

Hà Tĩnh: Nam sinh bị trúng đạn khi giằng co súng với bố

Hà Tĩnh: Nam sinh bị trúng đạn khi giằng co súng với bố

Súng nổ trong đêm, một học sinh lớp 8 trọng thương

Súng nổ trong đêm, một học sinh lớp 8 trọng thương

Hà Tĩnh: Con trai trúng đạn khi giằng co súng với bố trong cơn giận

Hà Tĩnh: Con trai trúng đạn khi giằng co súng với bố trong cơn giận

Hà Tĩnh: Dán mác mỏ để khai thác cát bằng 'vòi rồng'

Hà Tĩnh: Dán mác mỏ để khai thác cát bằng 'vòi rồng'

Hương Sơn điều động 6 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Hương Sơn điều động 6 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Bị tóm khi đang vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy đá

Bị tóm khi đang vận chuyển 10.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy đá

Đối tượng vận chuyển 10 ngàn viên hồng phiến cùng 1kg ma túy sa lưới

Đối tượng vận chuyển 10 ngàn viên hồng phiến cùng 1kg ma túy sa lưới

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10.000 viên hồng phiến và 1kg ma túy đá

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 10.000 viên hồng phiến và 1kg ma túy đá

Ngáp dài ngáp ngắn trong đồn công an sau vụ vận chuyển ma túy 'khủng'

Ngáp dài ngáp ngắn trong đồn công an sau vụ vận chuyển ma túy 'khủng'

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển 10.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy đá

Hà Tĩnh: Bắt đối tượng vận chuyển 10.000 viên hồng phiến, 1kg ma túy đá

Truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy, đảm bảo ATGT, PCCC tại huyện miền núi Hương Sơn

Truyền thông phòng chống tệ nạn ma túy, đảm bảo ATGT, PCCC tại huyện miền núi Hương Sơn

Hương Sơn xử lý hơn 496 trường hợp vi phạm TTATGT

Hương Sơn xử lý hơn 496 trường hợp vi phạm TTATGT

Xách ma túy từ Lào sang Hà Tĩnh bán, lĩnh án 222 tháng tù

Xách ma túy từ Lào sang Hà Tĩnh bán, lĩnh án 222 tháng tù

Hà Tĩnh: Hàng trăm người đổ ra bờ sông trong đêm phản đối 'cát tặc'

Hà Tĩnh: Hàng trăm người đổ ra bờ sông trong đêm phản đối 'cát tặc'

Xe tải chở gỗ lao xuống suối, 2 người tử vong

Xe tải chở gỗ lao xuống suối, 2 người tử vong

Xe tải chở gỗ lao xuống vực, 2 người tử vong thương tâm

Xe tải chở gỗ lao xuống vực, 2 người tử vong thương tâm

Hà Tĩnh: Lật xe tải chở gỗ, 2 người tử vong thương tâm

Hà Tĩnh: Lật xe tải chở gỗ, 2 người tử vong thương tâm

Hà Tĩnh: Lật xe tải chở củi, 2 người tử vong

Hà Tĩnh: Lật xe tải chở củi, 2 người tử vong

Lật xe tải xuống suối, hai người trên xe tử vong

Lật xe tải xuống suối, hai người trên xe tử vong

Hà Tĩnh lật xe tải chở củi, 2 người tử vong

Hà Tĩnh lật xe tải chở củi, 2 người tử vong

Hà Tĩnh: Xe ô tô chở củi lao xuống vực, 2 người tử vong

Hà Tĩnh: Xe ô tô chở củi lao xuống vực, 2 người tử vong