Bầu Hiển và giấc mơ hồi sinh 'thánh đường bóng đá' Hàng Đẫy

Bầu Hiển và giấc mơ hồi sinh 'thánh đường bóng đá' Hàng Đẫy

T&T cùng Bouygues (Pháp) đầu tư đường sắt đô thị tại Hà Nội

T&T cùng Bouygues (Pháp) đầu tư đường sắt đô thị tại Hà Nội

Tổng thống Pháp đánh giá cao sự hợp tác giữa T&T và Bouygues

Tổng thống Pháp đánh giá cao sự hợp tác giữa T&T và Bouygues

T&T hợp tác đầu tư đường sắt đô thị 1,4 tỷ Euro

T&T hợp tác đầu tư đường sắt đô thị 1,4 tỷ Euro

T&T và Bouygues hợp tác đầu đường sắt đô thị số 3 Hà Nội theo PPP

T&T và Bouygues hợp tác đầu đường sắt đô thị số 3 Hà Nội theo PPP

Tập đoàn T&T và Bouygues hợp tác xây dựng đường sắt đô thị ở Việt Nam

Tập đoàn T&T và Bouygues hợp tác xây dựng đường sắt đô thị ở Việt Nam

Hợp tác với Pháp xây dựng đường sắt đô thị số 3 và nâng cấp sân vận động Hàng Đẫy

Hợp tác với Pháp xây dựng đường sắt đô thị số 3 và nâng cấp sân vận động Hàng Đẫy