Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ toàn quân khu vực phía Nam năm 2018

Tọa đàm cán bộ, sĩ quan trẻ toàn quân khu vực phía Nam năm 2018

Hơn 100 sáng kiến có tính ứng dụng cao của học sinh vào thực tế

Hơn 100 sáng kiến có tính ứng dụng cao của học sinh vào thực tế

Sáng tác video clip tuyên truyền nếp sống văn hóa trong thanh niên nông thôn

Sáng tác video clip tuyên truyền nếp sống văn hóa trong thanh niên nông thôn

Tặng quà cho thương binh, mẹ liệt sỹ

Tặng quà cho thương binh, mẹ liệt sỹ

Sâu nặng nghĩa tình tri ân

Sâu nặng nghĩa tình tri ân

Xứng đáng với thế hệ cha anh

Xứng đáng với thế hệ cha anh

Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng 70 năm Ngày thành lập Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu

Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng 70 năm Ngày thành lập Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu

Chọn học ngành tài chính - kế toán: Nhiều lựa chọn và cần thí sinh tự tin

Chọn học ngành tài chính - kế toán: Nhiều lựa chọn và cần thí sinh tự tin