Ngành GD&ĐT Hoàn Kiếm: Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ngành GD&ĐT Hoàn Kiếm: Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ông Lê Tiến Nhật làm Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Ông Lê Tiến Nhật làm Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Hà Nội và 5 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Hà Nội và 5 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hà Nội và 5 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hà Nội và 5 tỉnh

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 tỉnh thành

Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh, thành

Công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 8 tỉnh, thành

Ông Nguyễn Việt Hà làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội

Ông Nguyễn Việt Hà làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội

Đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng thành tự giác, thường xuyên

Đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng thành tự giác, thường xuyên

Ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Đừng để mất cán bộ vì những sai phạm trong quản lý đô thị

Đừng để mất cán bộ vì những sai phạm trong quản lý đô thị

Nhân sự mới tại 5 tỉnh thành

Nhân sự mới tại 5 tỉnh thành

Hà Nội điều động, bổ nhiệm một loạt lãnh đạo quận, huyện

Hà Nội điều động, bổ nhiệm một loạt lãnh đạo quận, huyện

Loạt lãnh đạo trẻ được bổ nhiệm tại các sở, quận, huyện trực thuộc Hà Nội

Loạt lãnh đạo trẻ được bổ nhiệm tại các sở, quận, huyện trực thuộc Hà Nội

Nhân sự mới tại Long An, Quảng Ninh, Kon Tum, Ninh Thuận, Hải Phòng

Nhân sự mới tại Long An, Quảng Ninh, Kon Tum, Ninh Thuận, Hải Phòng

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo từ 1/9

Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo từ 1/9

Hà Nội: Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải làm Bí thư Quận ủy Đống Đa

Hà Nội: Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải làm Bí thư Quận ủy Đống Đa

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Bổ nhiệm nhân sự 5 tỉnh thành

Quận Ngô Quyền 3 tháng chưa có Bí thư

Quận Ngô Quyền 3 tháng chưa có Bí thư